Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

Α 15166

Μελανόμορφος κάνθαρος.

Η ζεύξη του άρματος του Αχιλλέα. Επιγραφή: ΝΕΑΡΧΟΣ ΜΕ/ΓΡΑΦΣΕΝΚΑ[ΠΟΙΕΣΕΝ. Του Νεάρχου. 560-550 π.Χ.

 

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2012
El