Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

Α 26746

Αττικός μελανόμορφος καλυκωτός κρατήρας.

Α. Ομηρική μάχη γύρω από το σώμα του νεκρού, πιθανώς του Πατρόκλου. Β. Τέθριππο. Στην τεχνοτροπία του Εξηκία. Από τα Φάρσαλα. Περ. 530 π.Χ.

 

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2012
El