Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

ΒΣ 0319

Ερυθρόμορφος Χους. Ανθεστήρια.

Άνδρας ετοιμάζεται να καθίσει παιδί σε αιώρα. Του Ζωγράφου της Ερέτριας. Πιθανώς από το Κορωπί Αττικής. 425 - 420 π.Χ.

 

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2012
El