Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

Α 05085

Ειδώλιο Νίκης. Στα φτερά επιγραφή ΚΡΑΤΗ και ΚΡΑΤΗΡΑ αντίστοιχα. 2ος αι. π.Χ.

 

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2012
El