Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

ΣΤ 0346

Χρυσό βραχιόλι.Έχει μορφή φιδιού και διακόσμηση από ένθετους σάρδιους. Ίσως από τη Θεσσαλία 200 περ.. π.Χ.

 

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2012
El