Εκπαιδευτικό υλικό  

   
   
 
   
   Το Χαμόγελο του Κούρου  


Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο διαθέτει το εκπαιδευτικό δανειστικό υλικό από το ''ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙΝΑ'' και δανείζει το έντυπο ''Το Χαμόγελο του Κούρου'' στους εκπαιδευτικούς, κατόπιν συνεννοήσεως με τους υπευθύνους του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του μουσείου.

  • Απαραίτητη προϋπόθεση η συμπλήρωση της φόρμας δανεισμού.
  • Το έντυπο διατίθεται και με τη μορφή PDF.

Στο έντυπο γίνεται μία εισαγωγή στα γενικά χαρακτηριστικά του αγαλματικού τύπου του Κούρου και μια παρουσίαση αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων στις αίθουσες των αρχαϊκών γλυπτών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Απευθύνεται σε παιδιά της Δ' τάξης του Δημοτικού σχολείου και αποτελείται από ένα έντυπο για τον εκπαιδευτικό και ένα έντυπο για τον μαθητή.

   
   
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2016
Ελ