Εκπαιδευτικό υλικό  

   
   
 
   
   Άνθρωποι, Λιοντάρια και Χρυσός  


Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο διαθέτει το εκπαιδευτικό δανειστικό υλικό ''ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙΝΑ'' και δανείζει το έντυπο ''Άνθρωποι, Λιοντάρια και Χρυσός'' στους εκπαιδευτικούς, κατόπιν συνεννοήσεως με τους υπευθύνους του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του μουσείου.

  • Απαραίτητη προϋπόθεση η συμπλήρωση της φόρμας δανεισμού.
  • Τα έντυπα διατίθενται και με τη μορφή PDF.

Στο έντυπο γίνεται μια εισαγωγή στο Μυκηναϊκό Πολιτισμό και τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν όπως: κύρος εξουσίας, κρατικός έλεγχος, γραφειοκρατία, εμπόριο, θρησκεία, λατρεία. Πραγματοποιείται στην Μυκηναϊκή αίθουσα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, απευθύνεται σε παιδιά της Γ' και Δ' τάξης του Δημοτικού σχολείου και αποτελείται από ένα έντυπο για τον εκπαιδευτικό και ένα έντυπο για τον μαθητή.

   
   
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2016
Ελ