Εκπαιδευτικό υλικό  

 
   
   
 
   
   Επιμόρφωση εκπαιδευτικών  

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία με τα Γραφεία Πολιτιστικών Θεμάτων των Δ/νσων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  :: Το 2005 πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική ημερίδα σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών, στις 25 Οκτωβρίου, με θέμα: ''Ένα Μουσείο … στο σχολείο''.

  :: Το 2008 πραγματοποιήθηκε τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών, στις 6, 13 και 20 Οκτωβρίου, με θέμα: ''Μια μέρα στο Μουσείο…'' για Νηπιαγωγούς, Δασκάλους και Καθηγητές των σχολικών μονάδων του 3ου, 4ου, 5ου και 7ου Γραφείου Π.Ε.Αθηνών.

  :: Το 2009 πραγματοποιήθηκε τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών, στις 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου, με θέμα: ''Μια μέρα στο Μουσείο…''. Το σεμινάριο παρακολούθησαν εβδομήντα εκπαιδευτικοί της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών.

 
 
   
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2016
Ελ