Γενικά | Η Έκθεση | Ενότητες | Συντελεστές | Κατάλογος
 
     
   
  Ενότητα 1 | Ενότητα 2 | Ενότητα 3 | Ενότητα 4 | Ενότητα 5   

Η τρίτη ενότητα έχει τίτλο ''Οι γυναίκες στη λατρεία''. Παρουσιάζει τις γυναίκες να συμμετέχουν σε λατρευτικά δρώμενα ως κανηφόροι, σπένδουσες ή συμμετέχουσες σε θυσία. Η ενότητα αυτή πλαισιώνεται από πλήθος αγγείων από ελληνικά και ξένα μουσεία με γυναίκες κανηφόρους (κρατούν κάνιστρα), σκηνές από σπονδές και θυσία, καθώς και αναθηματικά ανάγλυφα. Εδώ περιλαμβάνεται και το αντίγραφο του περίφημου πίνακα από τον Πιτσά (το πρωτότυπο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο).

 
     
   
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & AΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El