Γενικά | Η Έκθεση | Ενότητες | Συντελεστές | Κατάλογος
 
     
   
  Ενότητα 1 | Ενότητα 2 | Ενότητα 3 | Ενότητα 4 | Ενότητα 5   

Η έκθεση διαρθρώνεται σε πέντε ενότητες: Η πρώτη με τίτλο ''Θεές'' είναι αφιερωμένη στη λατρεία γυναικείων θεοτήτων και συγκεκριμένα της Αθηνάς, της Αφροδίτης, της Άρτεμης, της Δήμητρας και της Κόρης. Για την Αθηνά παρουσιάζονται αγάλματά της, απεικονίσεις της σε ερυθρόμορφα αγγεία και πλειάδα χάλκινων αναθημάτων προς τιμήν της, αρκετών ενεπίγραφων, από την Ακρόπολη. Η Άρτεμη απεικονίζεται σε αγγεία και αγαλμάτια, σε αναθηματικά ανάγλυφα, καθώς και σε κρατηρίσκους, αγγεία που ήταν τυπικά αναθήματα προς τη θεά. Για την Αφροδίτη παρουσιάζονται εκτός από αγαλμάτιο της θεάς και αγγεία, ευρήματα από το Ιερό της Αφροδίτης στο Δαφνί. Η Δήμητρα και η Κόρη εκπροσωπούνται από αγαλμάτια και αναθηματικά ανάγλυφα, και απεικονίζονται σε σπάνια αγγεία από την Ελευσίνα και την Biblioteque Royale 12 των Βρυξελλών. Στην ενότητα αυτή εμπεριέχεται και η λατρεία μυθικών γυναικών, ηρωίδων, όπως ήταν οι κόρες του Κέκροπα, η Άγλαυρος, η Έρση και η Πάνδροσος. Μοναδικά ανάγλυφα του Εθνικού μουσείου και μια εξαιρετική πυξίδα του Ζωγράφου.του Μειδία εικονογραφούν το μύθο των Κεκροπιδών.

 
       
   
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & AΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El