>> Νέα Μέλη
 
 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΛΑΣΤΟΣ

Ο Μιχαήλ Παντελή Βλαστός (1874-1936) προήρχετο από παλαιά Βυζαντινή οικογένεια η οποία τον 19οαιώνα μετανάστευσε στην Κρήτη και από εκεί πάλι μετακινήθηκε σε άλλες πόλεις όπως στη Χίο, στην Αθήνα, στην Βενετία, την Γένοβα.

Πιθανότατα επαγγελματικοί λόγοι ανάγκαζαν την οικογένεια Βλαστού, στις μετακινήσεις αυτές. Τέλος εγκαταστάθηκε μόνιμα στην αρχαία αποικία των Φωκαέων την σημερινή Μασσαλία.

Ο Μιχαήλ γεννήθηκε στην Αθήνα την Ιη Φεβρουαρίου 1874 και ακολούθησε την οικογένειά του στις μετακινήσεις της. Τις σπουδές του τις τελείωσε στην Μασσαλία και εκεί νεότατος μπήκε στον Αγγλικό Εμπορικό Οίκο των αδελφών Ράλλη. Σαν υπάλληλος των επιχειρήσεων Ράλλη εργάστηκε στο 1νθΓροοΙ, στο Ηου5οπ του Τέξας και τέλος επανήλθε στην Μασσαλία σαν διευθυντής του εκεί υποκαταστήματος της Εταιρείας αδελφών Ράλλη. Στην Θέση αυτή παρέμεινε μέχρι που πήρε την σύνταξή του.

Ο Βλαστός εξετιμάτο από τους συγχρόνους του και τους προϊσταμένους του για το ήθος του, την επαγγελματική του ικανότητα και την εντιμότητά του. Πλέον όμως αυτών εξετιμάτο από την κοινωνία όπου με την οικογένειά του ζούσε, αλλά και από τον ευρύτερο χώρο, ως φιλότεχνος, αρχαιόφιλος και νομισματολόγος.

Είχε αφοσιωθεί με πάθος στην μελέτη της Νομισματολογίας και έφθασε στο σημείο ώστε η γνώμη του για κάθε είδους και προελεύσεως νόμισμα να είναι η πλέον έγκυρος. Οι σύγχρονοί του τον θεωρούσαν. κινητή εγκυκλοπαίδεια νομισματολογίας. Η προσωπική του συλλογή σε νομίσματα του Τάραντος ήτο η πιο πλήρης γιατί περιείχε τα πιο σπάνια και δυσεύρετα νομίσματα του Τάραντος για τα οποία δεν δίσταζε να διαθέτει χρήματα και κόπο. Οι γνώσεις του γύρω από τα νομίσματα του Τάραντος ήταν απέραντες. Εθεωρείτο σαν μοναδικός εμπειρογνώμων και για τον λόγο αυτό κλήθηκε από τις Ιταλικές αρχαιολογικές αρχές να μεταβεί στον Τάραντα και να κατατάξει την νομισματική συλλογή του εκεί Μουσείου.

Όταν εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 1930 το ενδιαφέρον του στράφηκε στην κεραμεική. Γρήγορα σχημάτισε μια πλήρη αρχαιολογική βιβλιοθήκη και δεν άργησε να αναγνωρισθεί ως ειδικός για την μελέτη των αγγείων, πολλά από τα οποία κυκλοφορούσαν τότε στην ''αγορά''.

Τότε ακριβώς συνέλαβε την ιδέα να δημιουργήσει μια Εταιρεία που ως σκοπό θα είχε να βρίσκει και να αγοράζει αρχαία αγγεία και άλλα τυχόντα αρχαιολογικά ευρήματα και να τ' αποδίδει στο Εθνικό Μουσείο.

Έτσι τον Δεκέμβριο του 1933 γεννήθηκε η Εταιρεία των Φίλων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών.

 
 
 
 
 
       
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
© ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 2009-2016
Πίσω στο www.namuseum.gr >>
 
 
Webdesign>>Archi_Con
  Development >> Μ. Κarageorgou