ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ

Περιοδική Σπονδυλωτή Έκθεση
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Νομισματικό Μουσείο
σε συνεργασία με τη Νομισματική Συλλογή Alpha Bank
15 Απριλίου - 27 Νοεμβρίου 2011
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Νομισματικό Μουσείο και η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank για πρώτη φορά συνεργάζονται και διοργανώνουν από κοινού την περιοδική σπονδυλωτή έκθεση “ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ”, η οποία θα παρουσιάζεται ταυτοχρόνως και στα δύο Μουσεία από 15 Απριλίου έως 27 Νοεμβρίου 2011.

Η Έκθεση προσφέρει έναν διάλογο ανάμεσα στην Ελληνική Μυθολογία και τη νομισματοκοπία της αρχαιότητας και εστιάζει στην απεικόνιση, τη διαχείριση και τη χρήση του μύθου στις όψεις των νομισμάτων από τον 7ο αι. π.Χ.

Δύο υπότιτλοι δηλώνουν το περιεχόμενο της Έκθεσης σε κάθε Μουσείο.
Στο Εθνικό Αρχαιολογικό θα παρουσιάζεται
Η Εικονογράφηση του Μύθου...>>, ενώ στο Νομισματικό Μουσείο θα παρουσιάζεται Η Χρήση του Μύθου...>>.

Την επιστημονική επιμέλεια έχουν οι Διευθυντές των δύο Μουσείων Δρ Νικόλαος Καλτσάς και Δρ Δέσποινα Ευγενίδου και η Επιμελήτρια της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank Δρ Δήμητρα Τσαγκάρη.

Την Έκθεση συνοδεύει κατάλογος, με εισαγωγικά κείμενα και λήμματα για όλα τα εκθέματα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.


............................................................................................................................................................................

   
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2015
El