ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ
15 Απριλίου - 27 Νοεμβρίου 2011

Η χρήση και η προβολή του μύθου ως έκφραση της επίσημης ιδεολογίας βρίσκει πρόσφορο έδαφος στα νομίσματα, αντικείμενα που συνδέονται άμεσα με τη δημόσια αρχή.

Η σχέση μύθου και νομίσματος στην αρχαιότητα αναπτύσσεται στις θεματικές ενότητες που αφορούν τη φύση και τον μύθο, τους ιδρυτικούς μύθους των πόλεων, την πολιούχο θεότητα, τους τοπικούς μύθους και τις παραλλαγές τους, τους μύθους της καταγωγής των βασιλέων, τη μυθολογία του Αλεξάνδρου, και την ταύτιση των ηγεμόνων με θεούς και ήρωες.

Σε ξεχωριστές ενότητες προσεγγίζεται η αναβίωση μυθολογικών εικονογραφικών θεμάτων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, κατά τους νεώτερους χρόνους, με στόχο είτε για να προβληθεί το ένδοξο παρελθόν είτε για να περιγραφεί η σύγχρονη πραγματικότητα περιβεβλημένη με το μανδύα του μύθου.

Στην Έκθεση του Νομισματικού Μουσείου παρουσιάζονται 135 νομίσματα, 22 μετάλλια και 15 χαρτονομίσματα από τις συλλογές του, 15 νομίσματα της Συλλογής Alpha Bank, 14 αρχαία έργα από τις συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και 2 έργα της Εθνικής Πινακοθήκης.

............................................................................................................................................................................

   
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2015
El