Το ωράριο λειτουργίας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου από 1 Νοεμβρίου 2011 θα είναι:

Δευτέρα: 13:30-20:00
Τρίτη-Κυριακή: 08:30-15:00


............................................................................................................................................................................

   
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2015
El