Παράταση της εκθέσεως «ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ»
έως την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2012

Παρατείνεται έως την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2012 η περιοδική σπονδυλωτή έκθεση:
«ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ»
που παρουσιάζεται ταυτοχρόνως στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Νομισματικό Μουσείο από την 15η Απριλίου 2011.

Η έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται 482 αρχαία νομίσματα από τις Συλλογές της Alpha Bank και του Νομισματικού Μουσείου πλαισιωμένα από 93 αγγεία, γλυπτά και έργα μεταλλοτεχνίας από τις Συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, τα οποία προβάλλουν την Ελληνική Μυθολογία, επρόκειτο να διαρκέσει έως την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011.

H παράταση της εκθέσεως αποφασίσθηκε λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει και της μεγάλης προσελεύσεως επισκεπτών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που τηρούν τα δύο Μουσεία, έως την 31 Οκτωβρίου 2011 την έκθεση επισκέφθηκαν περί τα 53.000 άτομα.

............................................................................................................................................................................

Για περισσότερες πληροφορίες:

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Πατησίων 44, 106 82 ΑΘΗΝΑI
Τηλ.: 210 821 7724, 210 821 7717,
Fax: 210 821 3573
E-mail: eam@culture.gr
url:
www.namuseum.gr

Νομισματικό Μουσείο
Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 12, 106 71 ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.: 210 363 2057, 210 361 2872
Fax: 210 363 5953
E-mail: nma@otenet.gr
url:
www.nma.gr

Νομισματική Συλλογή Alpha Bank
Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 41, 105 64 ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.: 210 326 2460-1
Fax: 210 326 2462
E-mail: numismatic@alpha.gr
url:
www.alphanumismatics.gr
   
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2015
El