Εκπαιδευτικά Προγράμματα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
«Παντέχνου Πυρός σέλας- Λαμπερές ιστορίες φωτιάς»

Στις 11, 12 , 13 και 14 Οκτωβρίου 2012 το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συμμετέχει στην πανελλήνια εκστρατεία που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Περιβάλλον και Πολιτισμός 2012. Παντέχνου Πυρός σέλας- Λαμπερές ιστορίες φωτιάς».

Οι συμμετέχοντες καλούνται να αναζητήσουν μέσα στο Μουσείο επιλεγμένα εκθέματα που σχετίζονται με τη φωτιά, με τη βοήθεια δίγλωσσου ενημερωτικού φυλλαδίου που θα διατίθεται δωρεάν στην είσοδο του Μουσείου.

Η τελική σύνθεση απαλλαγμένη από τα πρωτότυπα έργα της έμπνευσης, έχει τη σφραγίδα ενός σύγχρονου, όσο και διαχρονικού ρεαλιστικού έργου που αποπνέει ταυτόχρονα μια μαγεία ιδεαλισμού και ρομαντισμού.

Την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου (10:00-12:00): Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Της φωτιάς τα αρχαία ίχνη…» για μαθητές Δ΄ Δημοτικού.

Την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου (10:00-12:00): Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Της φωτιάς τα αρχαία ίχνη…» για μαθητές Ε΄ Δημοτικού.

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου (11:00-13:00): Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Της φωτιάς τα αρχαία ίχνη...» για παιδιά ηλικίας 9-11 ετών.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής

Διάρκεια: 11-14 Oκτωβρίου 2012

Πληροφορίες: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο_ 210 8217724

Ε-mail: eam@culture.gr

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Πατησίων 44

............................................................................................................................................................................

Ελεύθερη είσοδος
   
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2015
El