Τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012 και τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012 το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο θα λειτουργήσει από τις 08:00 έως τις 15:00.

............................................................................................................................................................................

   
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2015
El