Τελικές λίστες αποτελεσμάτων
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ανακοινώνει:

Τους τελικούς πίνακες αποτελεσμάτων για τη σύνοψη σύμβασης εργασίας ορισμέμου χρόνου.

Δείτε τους πίνακες αποτελεσμάτων στα PDF αρχεία...

 


Πληροφορίες: Ξ. Σαλούστρου

Tηλ. Επικοινωνίας: 213 214 4890


Fax: 210 8213 573

Ηλεκτρονική δ/νση: www.namuseum.gr

Email: eam@culture.gr, logistirio.eam@culture.gr

............................................................................................................................................................................

   
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2016
Ελ