< Επιστροφή
 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Η Κύπρος, το νησί της Αφροδίτης με τη σπάνια φυσική ομορφιά, είναι το ανατολικότερο νησί της Μεσογείου και το τρίτο σε έκταση μετά τη Σικελία και τη Σαρδηνία. Η γεωγραφική της θέση και τα πλούσια μεταλλεία χαλκού ήταν τα στοιχεία που την ανέδειξαν από πολύ νωρίς σε σταθμό διαμετακομιστικού εμπορίου μεταξύ Αιγαίου και Εγγύς Ανατολής. Οι ανταλλαγές προϊόντων και ιδεών αλλά και η συγχώνευση διαφορετικών παραδόσεων δημιούργησαν έναν λαμπρό πολιτισμό, ο οποίος, αν και υιοθέτησε πολλά στοιχεία από την Ανατολή, κατόρθωσε να διατηρήσει σε όλη την μακραίωνη ιστορία του την ιδιαιτερότητά του.

Στη μόνιμη έκθεση κυπριακών αρχαιοτήτων του Εθνικού Αρχαιoλογικού Μουσείου παρουσιάζονται 180 έργα. Μέσα από αυτά τα εκθέματα αναδεικνύονται ποικίλες πτυχές του αρχαίου κυπριακού βίου, όπως η θρησκεία, η τέχνη και το εμπόριο, ενώ παράλληλα τεκμηριώνεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του κυπριακού πολιτισμού, καθώς και οι διαχρονικοί δεσμοί του με τον πολιτισμό στη Μητροπολιτική Ελλάδα. Περίτεχνα προϊστορικά και αρχαϊκά αγγεία, εντυπωσιακά ειδώλια αναθηματικού χαρακτήρα, χαρακτηριστικά γλυπτά με εμφανή την ελληνική επίδραση, όπως και αντιπροσωπευτικά χάλκινα αντικείμενα (πέντε από τα οποία δανείζει η Κυπριακή Δημοκρατία ειδικά για τις ανάγκες της έκθεσης), είναι μερικά από τα αξιοσημείωτα εκθέματα.

Η έκθεση συνοδεύεται από οπτικοακουστικό υλικό για να διευκολύνει τους επισκέπτες να εξοικειωθούν με το φυσικό περιβάλλον του νησιού και την πλούσια ιστορία του, όπως αυτή τεκμηριώνεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα.

Η Κυπριακή Συλλογή Αρχαιοτήτων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου συγκροτήθηκε σταδιακά από τον 19ο αιώνα, με αγορές έργων της Αρχαιολογικής Εταιρείας (1879) και δωρεές συλλεκτών (1880, 1895, 1897). Ο εμπλουτισμός της συνεχίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα με αγορές, δωρεές καθώς και μέσω προγράμματος επίσημης ανταλλαγής αρχαιοτήτων (1928). Σήμερα η Κυπριακή Συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου αριθμεί περίπου 850 έργα, τα οποία αντιπροσωπεύουν όλες τις χρονικές περιόδους της Κυπριακής ιστορίας και τέχνης από την Πρώιμη Χαλκοκρατία (περ. 2500 π.Χ.) έως τους Ρωμαϊκούς χρόνους (4ος αι. μ.Χ.).

 
     
   
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
 
© ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2012