Οι αστράγαλοι και το «αστραγαλίζειν»...>> | «Αστραγαλίζουσα» στη νομισματοκοπία...>>
   
 
   
 
 

«Αστραγαλίζουσα» στη νομισματοκοπία

Αργυρό τριημιωβόλιο του Κιερίου, Θεσσαλία
Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Γρ. Εμπεδοκλέους.

Χρονολόγηση: Α΄μισό του 4ου αι. π.Χ.
Διαστάσεις: Διάμετρος 14 χιλιοστά.
Χώρος έκθεσης: Περιοδική έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου "Μύθος και Νόμισμα. Η Εικονογράφηση του Μύθου στα Νομίσματα" (από 15 Απριλίου έως και 27 Νοεμβρίου 2011),
Αίθουσα 44, στην Προθήκη «Νύμφες», αρ. 11.

Στην οπισθία όψη αργυρών και χαλκίνων νομισμάτων του Κιερίου απεικονίζεται η επώνυμη νύμφη Άρνη, θυγατέρα ή σύζυγος του Ποσειδώνος, να παίζει αστραγάλους. Η χαριτωμένη παράσταση είναι πρωτότυπη στη νομισματοκοπία. Η θεσσαλική πόλη Κιέριον ονομαζόταν παλαιότερα Άρνη και υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα των Βοιωτών πριν από την κάθοδό τους από τη Θεσσαλία στην Κωπαΐδα. Το Κιέριον σταμάτησε να κόβει νομίσματα μετά από την υπαγωγή της περιοχής στον έλεγχο του Φιλίππου Α΄ της Μακεδονίας.

Βιβλιογραφία: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae II, 1 (1984) λ. Arne 613-614 (C. Arnold-Biucchi). Δ. Τσαγγάρη (επιμ.), Μύθος και Νόμισμα. Παραστάσεις, συμβολισμοί και ερμηνείες από την ελληνική μυθολογία , (Αθήνα 2011) 154 αρ. 332.

 
 
 
 
 
 
Θέση στο μουσείο
|
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
 
© ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2012
El