:: 2013
 
   
   
   
   
     
   
     
   
 
 
  Αφιέρωμα στο ναυάγιο των Αντικυθήρων...>>
   
 
   
 

Περίαπτο σε σχήμα ανδρικού μορίου με οπή εξάρτησης

Υλικό: Πράσινη υαλόμαζα
Προέλευση: Ναυάγιο Αντικυθήρων. Από την ανέλκυση του 1976
Χρονολόγηση: 1ος αι. π.Χ.
Διαστάσεις: Ύψος: 0,021μ.
Αριθμός ευρετηρίου: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 30664
Χώρος έκθεσης: Πτέρυγα Περιοδικών Εκθέσεων, Αίθουσα ΙI

O συγκεκριμένος τύπος περιάπτου έχει αποτροπαϊκό και προστατευτικό χαρακτήρα. Συγκαταλέγεται στην κατηγορία των φυλαχτών, πολύ γνωστών στη διάρκεια των ελληνιστικών και ιδιαίτερα των ρωμαϊκών χρόνων στην Αίγυπτο, αλλά και σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ήταν κατασκευασμένα συνήθως από φαγεντιανή και υαλόμαζα. Πρόκειται για ιδιαίτερα κοινό τύπο φυλαχτού που φορούσαν κυρίως τα παιδιά. Αντίστοιχα παραδείγματα του συγκεκριμένου τύπου περιάπτου έχουν βρεθεί στη Δήλο και στη νεκρόπολη της Dura-Europos, που χρονολογούνται γενικά στον 1ο αι. π.Χ.

Η παρουσία του περιάπτου ανάμεσα στα αντικείμενα του ναυαγίου αντικατοπτρίζει την παρουσία ίσως κάποιου μικρού ή μικρής σκλάβου.

Η παράδοση των φυλαχτών ξεκίνησε από την Αίγυπτο. Η ποικιλομορφία των παραπάνω αντικειμένων στη χώρα που θεωρείτο πατρίδα της μαγείας αποτέλεσε την απαρχή για την παραγωγή διαφορετικών μορφών και τύπων, από τα περίαπτα της αιγαιακής προϊστορίας έως τους σταυρούς των χριστιανών. Το φυλαχτό συνδυάζει τις ιδιότητες της προστασίας και της απειλής.

Βιβλιογραφία: Γ. Βαφειάδης, «Ο φαλλός ως αποτροπαϊκό σύμβολο κατά την αρχαιότητα» στον τόμο: Χ. Μερκούρη (εκδ.), Βάσκανος-Οφθαλμός, Σύμβολα Μαγείας από Ιδιωτικές Αρχαιολογικές Συλλογές, Αθήνα 2010, 57-63, εικ. 11 α-δ. Ph. Bruneau, La vaisselle, στον τόμο: L'ilot de la Maison des Comediens, Delos XXVII, Paris 1970, 239-265, πίν 39. Dura -Europos. The Excavations at Dura-Europos: Preliminary Report. 9,1: Ninth Season of work, 1935-1936. The Agora and Bazaar, New Haven 1944, 50, αρ. 19, τάφος 23. W. M. Flinders, Amulets, Surrey 1914. Ν. Σταμπολίδης - Γ. Τασούλας , (εκδ.) ΕΡΩΣ. Από τη Θεογονία του Ησιόδου στην ύστερη αρχαιότητα, Κατάλογος Έκθεσης, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα 2009, 276-277.

 
 
 
 
   
 
Θέση στο μουσείο
|
 
     
     
                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  
 
© ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2016
Ελ