:: 2013
 
   
   
   
   
     
   
     
   
 
 
  Αφιέρωμα στο ναυάγιο των Αντικυθήρων...>>
   
 
   
 

Ο ανδριάντας του «Φιλοσόφου των Αντικυθήρων»

Υλικό: Χαλκός
Προέλευση: Ναυάγιο Αντικυθήρων. Από την ανέλκυση των ετών 1900-1901
Χρονολόγηση: Γύρω στα 230 π.Χ. ή λίγο αργότερα
Αριθμός ευρετηρίου: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 13400, X 15105, X 15108, X 15091, X 15090, X 18932, X 15088
Χώρος έκθεσης: Πτέρυγα Περιοδικών Εκθέσεων, Αίθουσα Ι

Στον ανδριάντα αποδίδονται η κεφαλή (Χ 13400), τα χέρια (X 15105, X 15108), τα άκρα πόδια που φορούν σανδάλια (X 15091, X 15090) και τα τμήματα ιματίου (X 18932, X 15088). Σύμφωνα με τη σχεδιαστική αναπαράσταση του Ι. Σβορώνου ο «φιλόσοφος» παριστανόταν όρθιος να πατάει σταθερά και με τα δύο πόδια στο έδαφος και να φοράει μακρύ ιμάτιο, που θα κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος του σώματος, ως τα γόνατα, και θα αναδιπλωνόταν στον αριστερό ώμο. Με το αριστερό χέρι κρατούσε ραβδί, ενώ το δεξί, λυγισμένο στον αγκώνα, ήταν προτεταμένο σε χειρονομία χαρακτηριστική των ρητόρων.

Βιβλιογραφία: Ι.N. Σβορώνος, Το εν Αθήναις Εθνικόν Μουσείον. Ο θησαυρός του ναυαγίου των Αντικυθήρων, Αθήναι 1903, Τόμος Α, 29-35, αρ. 2, πίν. III-IV. K. T. Frost, The Statues from Cerigotto, JHS 23 (1903) 233-235, αρ. V, εικ. 4. L. Alscher, Griechische Plastik ΙV: Hellenismus, Berlin 1957, 146, 148, 151, 174, εικ. 70. E. Buschor, Das hellenistische Bildnis2, Munchen 1971, 25, 27, 28, 76, αρ. 94, εικ. 20. P. C. Bol, Die Skulpturen des Schiffsfundes von Antikythera, Berlin 1972, 24-31, πίν. 10-13,3-4. S. Karusu, Der Bronzekopf aus Antikythera - ein kynischer Philosoph, στον τόμο: Pro arte antiqua. Festschrift fur Hedwig Kenner II, Wien 1985, 207-213, πίν. 8,1-2. Ο. Τζάχου-Αλεξανδρή (επιμ.), To Πνεύμα και το Σώμα. Οι αθλητικοί αγώνες στην αρχαία Ελλάδα, Κατάλογος έκθεσης, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 15.5.1989 - 15.1.1990, Αθήνα 1989, 190-192, αρ. 83 (Π. Καλλιγάς). Ν. Himmelmann, Antisthenes, στον τόμο: Β. Andreae (επιμ.), Phyromachos-Probleme: mit einem Anhang zur Datierung des grossen Altares von Pergamon, Mainz am Rhein 1990, 15-16. R. von den Hoff, Philosophenportrats des Fruh- und Hochhellenismus, Munchen 1994, 151-154, πίν. 41 εικ. 162-163 και πίν. 42 εικ. 164-165. P. Moreno, Scultura ellenistica I, Roma 1994, 271-274, εικ. 336-337, 340. C. C. Mattusch, Classical Bronzes. The Art and Craft of Greek and Roman Statuary, Ithaca 1996, 91, εικ. 3.7, 92-94. K. Schefold, Die Bildnisse der antiken Dichter, Redner und Denker, Basel 1997, 258-259, εικ. 142, 519. Ελ. Schraudolph, Beispiele hellenistischer Plastik der Zeit zwischen 190 und 160 v. Chr., στον τόμο: P. C. Bol (επιμ.), Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst IIΙ: Hellenistische Plastik, Mainz am Rhein 2007, 226-227, εικ. κειμ. 86a-c. Ν. Καλτσάς - Ε. Βλαχογιάννη - Π. Μπούγια (επιμ.), Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων: Το πλοίο, οι θησαυροί, ο μηχανισμός, Κατάλογος Έκθεσης, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Απρίλιος 2012 - Απρίλιος 2013, Αθήνα 2012, 82-84 αρ. κατ. 24α και 84-86 αρ. κατ. 24β-ζ [για τα υπόλοιπα τμήματα] (Ε. Βλαχογιάννη).
Για τις τροχάδες: K. Dohan Morrow, Greek Footwear and the Dating of Sculpture, Madison, Wisconsin 1985, 63-64, 84-86, 114-117. G. Calcani, Cavalieri di Bronzo. La torma di Alessandro opera di Lisippo, Roma 1989, 54-55.

 
 
 
 
 
Θέση στο μουσείο
|
 
     
     
                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  
 
© ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2016
Ελ