:: 2015
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
 
 
  2015_Η αιώνια αναζήτηση της ομορφιάς..>>
   
 
   
 

To λουτρό της ομορφιάς...

Αττική ερυθρόμορφη πελίκη
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Τμήμα Συλλογής Αγγείων και Έργων Μικροτεχνίας και Μεταλλοτεχνίας, αρ. ευρ. Α 1425

Προέλευση: Από την Αίγινα (αγοράστηκε από τον Μεσηνέλη)
Χρονολόγηση: Περ.500 π.Χ.
Χώρος έκθεσης: Έκθεση Αγγείων και Έργων Μικροτεχνίας, Aίθουσα 55, Προθήκη 117.
 
   

Στη μία όψη της πελίκης, παριστάνεται μία ολόγυμνη γυναίκα που λούζεται γονατιστή μπροστά σε μία κρήνη. Η κρήνη αποτελούσε σημείο συνάντησης και κοινωνικής συναναστροφής των γυναικών. Επίσης, στα κοινωνικά δρώμενα που η γυναικεία συμμετοχή κρινόταν απαραίτητη όπως οι γαμήλιες και οι νεκρώσιμες τελετές, το κρηναίο νερό κατείχε κεντρικό ρόλο.

Στο αριστερό της χέρι η γυναίκα κρατεί ένα χτένι με το οποίο περιποιήθηκε τα ίσια μακριά λυτά μαλλιά της. Η δροσερή της επιδερμίδα και τα λαμπερά μαλλιά της αναδεικνύουν την ομορφιά της. Το θέμα της λουόμενης γυναίκας συναντάται ήδη από την εποχή της σύνθεσης των Ομηρικών επών με το λουτρό της Ναυσικάς στη ραψωδία ζ΄ της Οδύσσειας. Μέσα από την απεικόνιση μίας γυμνής γυναίκας που λούζεται εκφράζεται η έλξη που ασκεί το γυμνό γυναικείο σώμα. Πιθανόν αυτός να είναι και ο λόγος που η Αθηναία της παράστασης απεικονίζεται εύσωμη με τονισμένη τα στήθη της να υπογραμμίζουν τη θηλυκή της φύση. Όσον αφορά στην ταυτότητα των απεικονιζόμενων γυναικών θα μπορούσαν να είναι κρηναίες νύμφες, αξιοσέβαστες γυναίκες ή ιέρειες του αγοραίου έρωτα, όπως εταίρες και πόρνες.

Η πίσω όψη της πελίκης αυτής κοσμείται με ένα νέο ελαφρά οπλισμένο. Εάν οι δύο όψεις του αγγείου συνδέονται νοηματικά, όπως συμβαίνει συχνά στα αττικά αγγεία, τότε ο νεαρός οπλίτης με την γεμάτη πόθο ματιά, παραμονεύει με λάγνες διαθέσεις τη λουόμενη.


Δρ. Γεώργιος Καββαδίας

Βιβλιογραφία-Συντομογραφίες:
ARV2: Beazley, J.D., Attic Red-figure Vase Painters. Oxford. 1963.
BAPD: Beazley Archive Database Number

ARV2: 223.6
BAPD: 202075
Derks & Vos 2010. Derks T. & Vos W. "Wooden combs from the Roman fort at Vechten: the bodily appearance of soldiers", Journal of Archaeology in the Low Countries 2.2 (November 2010), 53-77
Kosso & Lawton 2009: Kosso C. και Lawton K. "Women at the Fountain and the Well: Imagining Experience", στο Kosso C. και Scott A., The Nature and Function of Water, Baths, Bathing, and Hygiene from Antiquity through the Renaissance, Amsterdam. 2009, 87-108.
Kreilinger 2007: Kreilinger U., Anstandige Nacktheit. Korperpflege, Reinigungsriten und das Phanomen weiblicher Nacktheit im archaisch-klassischen Athen. Tubinger Archaologische Forschungen II. Leidorf, Rahden. 2007.
Manakidou 1992/1993: Manakidou E., "Athenerinnen in schwarzfigurigen Brunnenhausszenen" Hephaistos, 11/12, 1992/1993, 51-88.
Mansfield, 2007. Mansfield E.C., Too beautiful to picture: Zeuxis, myth, and mimesis. University of Minnesota Press. 2007.
Nevett 2013: Nevett L., "Towards a Female Topography of the Ancient Greek City: case-studies from Late Archaic and Early Classical Athens (ca. 520-400 BCE)", στο Foxhall L. και Neher G.(εκδ.) Gender and the City before Modernity. Chichester, Wiley-Blackwell, 2013, 86-106.
Pfisterer-Haas 2002. Pfisterer-Haas S., "Madchen und Frauen am Wasser. Brunnenhaus und Louterion als Orte der Frauengemeinschaft und der moglichen Begegnung mit einem Mann)", JdI 117, 2002, 1-79.
Sabetai 2009: Sabetai V., "The Poetics of Maidenhood: Visual Constructs of Womanhood in Vase-Painting", στο Schmidt S., J. H. Oakley (εκδ.), Hermeneutik der Bilder. Beitrage zur Ikonographie und Interpretation griechischer Vasenmalerei. CVA Deutschland Beiheft 4. 2009. Munchen. 103-114.
Stahli 2009. Stahli A., Nackte Frauen, στο Schmidt S., J. H. Oakley (εκδ.), Hermeneutik der Bilder. Beitrage zur Ikonographie und Interpretation griechischer Vasenmalerei. CVA Deutschland Beiheft 4. 2009. Munchen, 43-51.
Sutton 2009α: Sutton R.F., "Zeuxis, Vase Painting and the Kneeling Bather. The Invention of the Female Nude", στο J. Oakley και O. Palagia (επιμ.), Athenian Potters and Painters II, 270-279. Oxford. 2009.
Sutton 2009β: Sutton R.F., "Female Bathers and the Emergence of the Female Nude in Greek Art", στο Kosso C. και Scott A., The Nature and Function of Water, Baths, Bathing, and Hygiene from Antiquity through the Renaissance, Amsterdam:. 2009, 61-86.


 
 
 
 
   
   
 
|
 
     
                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
© ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2016
Ελ