:: 2015
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
 
 
  2015_Η αιώνια αναζήτηση της ομορφιάς..>>
   
 
   
 

Για ένα σαγηνευτικό βλέμμα...

Χάλκινη τριχολαβίδα
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Τμήμα Συλλογών Αγγείων και Έργων Μικροτεχνίας και Μεταλλοτεχνίας, αρ. ευρ. Λ100

Προέλευση: Άγνωστη, ανήκε στην ιδιωτική συλλογή του ιατρού K. Λάμπρου και περιήλθε στη Συλλογή Έργων Μεταλλοτεχνίας το 1899.
Διαστάσεις: Μήκος: 12,4 εκ.
Χρονολόγηση: Ρωμαϊκής περιόδου.
Χώρος έκθεσης: Aίθουσα 38, Προθήκη 59.
 
   

Η τριχολαβίδα είναι κατασκευασμένη από ενιαίο έλασμα. Τα άκρα των σκελών είναι λεία, χωρίς οδόντες.

Η τριχολαβίδα, ως εργαλείο καλλωπισμού, στον ελλαδικό χώρο επινοήθηκε κατά τους προϊστορικούς χρόνους και με μικρή εξέλιξη ως προς τον τύπο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χρησιμοποιήθηκε σε όλη την αρχαιότητα. Κατασκευαζόταν από χαλκό, σίδηρο και σπανιότερα από άργυρο.

Χρησίμευε σε άνδρες και γυναίκες για την αποτρίχωση του προσώπου..>> και του σώματος ..>>. Ωστόσο, εύρισκε εφαρμογή και στο χώρο της ιατρικής.

Οι τριχολαβίδες αποτελούν συνηθέστερα εύρημα σε τάφους και σπανιότερα σε ιερά θεοτήτων. Έχουν βρεθεί σε τάφους τόσο γυναικών ..>> όσο και ανδρών και η παρουσία τους εκεί δικαιολογείται λόγω της χρήσης τους ως εργαλείο καλλωπισμού..>>. Ωστόσο, η παρουσία λαβίδων μαζί με άλλα όπλα σε τάφους πολεμιστών θεωρείται ότι αποτελεί μέρος της πολεμικής εξάρτυσής τους και ότι χρησίμευαν για την παροχή των πρώτων βοηθειών και ειδικότερα για την απομάκρυνση των αιχμών βελών από την πληγή.

Νομική Παλαιοκρασσά

Βιβλιογραφία: Αδημοσίευτη.
Επιλεγμένη βιβλιογραφία γενικώς για τις τριχολαβίδες:

Bliquez, L., Roman Surgical Instruments and other Minor Objects in the National Archaeological Museum of Naples, Mainz 1994, 60.
Krug, A., Αρχαία Ιατρική. Επιστημονική και θρησκευτική ιατρική στην αρχαιότητα, μετάφραση Ελ. Μανακίδου, Θ. Σαρτζής, Αθήνα 2003, 91.
Milne, J., Surgical Instruments in Greek and Roman Times, New York 1970, 91-92, πιν. XΧVΙ.
Παπαευθυμίου-Παπανθίμου, Α., Σκεύη και Σύνεργα του Καλλωπισμού στον Κρητομυκηναϊκό Χώρο, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Θεσσαλονίκη 1979, 226, 247.
Πασχαλίδης, Κ., Το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο του Κλάους Πατρών, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Ιωάννινα 2013, 734-736.
Paschalides, C., Mcgeorge, Ph.J.P., Life and Death in the Periphery of the Mycenaean World at the End of the Late Bronze Age: The Case of the Achaea Klauss Cemetery, in Borgna, Ελ. E Cassola Guide, P. , From the Aegean to the Adriatic:Social Organisations, Modes of Excange and Interaction in Postpalatial Times (12th-11th B.C., Atti del Seminario internazionale (Udine, 1-2 Dicembre 2006), 92-93.
Σπυρόπουλος, Θ.Γ., Υστερομυκηναϊκοί Ελλαδικοί Θησαυροί, Αθήνα 1972, 113-114.
Σταμπολίδης Ν. Χρ. - Τασούλας Γ.(επιμ.), Ίασις, Υγεία, Νόσος, Θεραπεία, Από τον Όμηρο στον Γαληνό, Αθήνα 2014, 304, αρ. κατ. 179 (Ν. Παλαιοκρασσά).
Tabanelli, M., Lo strumenti chirurgico e la sua storia alle Epoche Greca E Romana Al Secolo Decimosesto, Milano 1958, 71, πιν. XLI.


 
 
 
 
   
   
 
|
 
     
                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
© ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2016
Ελ