:: 2017
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
 
 
 
 

 
 
 

2017

Ενδύματα
θεών και ανθρώπων
 

Το γυμνό και ευάλωτο, χωρίς φυσική προστασία, ανθρώπινο σώμα, σκεπάζεται από την αυγή της ανθρώπινης παρουσίας στη γη με το ένδυμα. Το ένδυμα προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες, λειτουργεί ως πεδίο έκφρασης ποικίλων συμβολισμών και παράλληλα εξυπηρετεί την έμφυτη επιθυμία κάθε ανθρώπου να αναδείξει τα φυσικά χαρακτηριστικά και την ομορφιά του, καθώς και να τονίσει την κοσμιότητα του.

Η επιλογή κάθε τύπου ενδύματος υπαγορεύεται από το φύλο, την ηλικιακή βαθμίδα, την κοινωνική θέση, την επαγγελματική ενασχόληση και συχνά την μόδα της εποχής. Ιδιαίτερο ένδυμα απαιτούν τα σημαντικά γεγονότα της ζωής του ανθρώπου όπως ο γάμος ή ο θάνατος και οι θρησκευτικές εκδηλώσεις και τελετουργίες.

Η διαδικτυακή ενότητα το
Έκθεμα του Μήνα για το 2017 θα εξερευνήσει τους τύπους, τους συμβολισμούς, την ποικιλία και την αισθητική των ενδυμάτων από τους προϊστορικούς χρόνους έως την ύστερη αρχαιότητα.

 
   
     
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
     
     
                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
© ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2017
Ελ