Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
 
 
 
 
National Archaeological Museum of Athens
 
   
ΠΛΟΗΓΗΣΗ
 
 
Αρχική  
:: Αντικείμενο του μήνα
:: Εισαγωγή

 
To Mουσείο  
:: Ιστορία
:: Τμήματα
:: Βιβλιοθήκη
:: Φωτογραφικό Αρχείο
:: Νέα-Δελτία Τύπου

 
Συλλογές  
::Προϊστορικών Αρχαιοτήτων
-Γενικά
-Ο Νεολιθικός πολιτισμός (6800-3300π.Χ.)
-Η Πρώιμη και Μέση Εποχή του Χαλκού
(3200- 2000π.Χ.)

-Ο Κυκλαδικός πολιτισμός (3200-1100π.Χ.)
-Το Ακρωτήρι της Θήρας

-Νεολιθικές Αρχαιότητες
-Κυκλαδικές Αρχαιότητες
-Αρχαιότητες Θήρας
-Μυκηναϊκές Αρχαιότητες

:: Έργων Γλυπτικής
-Γενικά

-Αρχαϊκή Περίοδος
-Κλασική Περίοδος
-Ελληνιστική Περίοδος
-Ρωμαϊκή Περίοδος

:: Έργων Μεταλλοτεχνίας
-Γενικά

-Γεωμετρική Περίοδος
-Αρχαϊκή Περίοδος
-Κλασική Περίοδος
-Ελληνιστική Περίοδος
-Ρωμαϊκή Περίοδος

:: Αγγείων και Μικροτεχνίας
-Γενικά
-Η Αρχαϊκή Περίοδος
-Η Κλασική Περίοδος
-Η Τέχνη κατά την Ελληνιστική Εποχή
(323-31π.Χ.)


-Γεωμετρική Περίοδος
-Αρχαϊκή Περίοδος
-Κλασική Περίοδος
-Ύστερη Κλασική / Πρώιμη Ελληνιστική Περίοδος
-Ελληνιστική Περίοδος

:: Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων
-Γενικά
-Ο Αιγυπτιακός Πολιτισμός
-Η Αιγυπτιακή Τέχνη


-Προδυναστική - Πρωτοδυναστική Περίοδος
-Αρχαίο Βασίλειο
-Μέσο Βασίλειο
-Νέο Βασίλειο
-3η Μεταβατική Περίοδος
-Ύστερη Περίοδος
-Ελληνιστική - Πτολεμαϊκή Περίοδος
-Ρωμαϊκή Περίοδος

:: Κυπριακών Αρχαιοτήτων
-Γενικά

-Εποχή του Χαλκού
-Γεωμετρική Περίοδος
-Αρχαϊκή Περίοδος
-Κλασική Περίοδος
-Ελληνιστική Περίοδος
-Ρωμαϊκή Περίοδος

::Χρονολόγιο
 
 
 
Εκθέσεις  
:: Μόνιμες εκθέσεις
- Προϊστορικές Αρχαιότητες
-Συλλογή Νεολιθικών Αρχαιοτήτων
-Συλλογή Κυκλαδικών Αρχαιοτήτων
-Συλλογή Αρχαιοτήτων Θήρας
-Συλλογή Μυκηναϊκών Αρχαιοτήτων

- Έργα γλυπτικής
- Έργα Μεταλλοτεχνίας
- Αγγεία και Μικροτεχνία
-Συλλογή Σταθάτου
-Συλλογή Βλαστού - Σερπιέρη
-Συλλογή Ειδωλίων
-Συλλογή Κοσμημάτων
-Συλλογή Γυάλινων

- Αιγυπτιακές Αρχαιότητες
- Κυπριακές Αρχαιότητες

:: Περιοδικές εκθέσεις
- Νέες εκθέσεις
- Παλαιότερες εκθέσεις
- Μύρτις. Πρόσωπο με πρόσωπο με το Παρελθόν
- Ερέτρια, Ματιές σε μια Αρχαία Πόλη

- Γυναικών Λατρείες:
Τελετουργίες και καθημερινότητα στην Κλασική Αθήνα


 
Εκπαίδευση  
:: Σχολεία και εκπαιδευτικοί
- Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
- Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
- Επιμόρφωση Εκπαίδευτικών

:: Φοιτητές και Ερευνητές

:: Οικογένειες και παιδιά
- Επετειακά προγράμματα
- Προγράμματα Σαββατοκύριακου

:: Ενήλικες
- Επετειακά προγράμματα
- Εταιρεία Φίλων
- Ομάδες ΚΑΠΗ

:: Αμέα
- Άτομα κωφά
- Άτομα με νοητική στέρηση

:: Ειδικές Συνεργασίες

:: Εκπαιδευτικό υλικό

Επίσκεψη στο μουσείο  

:: 'Ωρες λειτουργίας & Εισιτήρια
::
Οδηγίες πρόσβασης
::
Χάρτης εσωτερικών χώρων
::
Ξεναγήσεις
::
Σχολικές επισκέψεις
::
Τα καφέ του Μουσείου
- Καφέ 1
- Καφέ 2
:: Το πωλητήριο

 

 
Επικοινωνία  
   
Όροι χρήσης  
     
       
  Newsletters
 
Άδεια Creative Commons
 
                   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2016
Ελ