...................................................................  
 

Δείτε επίσης... 

 
   
 
 
   

   
 
   
  Ξεναγήσεις  
     
 
 


Στο Μουσείο υπάρχει η δυνατότητα ξενάγησης στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιαπωνική, ισπανική, ιταλική, και ρώσικη γλώσσα, από διπλωματούχους ξεναγούς, συνεργάτες του Μουσείου.
Ο επισκέπτης μπορεί να ξεναγηθεί είτε μεμονωμένα, είτε σε ομάδες, κατά προτίμηση, των 20-25 ενηλίκων και 20-30 μαθητών.

Πραγματοποιούνται διαδρομές ξενάγησης που αφορούν:
i) στα αντιπροσωπευτικότερα αντικείμενα του μουσείου (ελάχιστη διάρκεια ξενάγησης 1 ώρα),
ii) στις επιμέρους συλλογές,
iii) στα ενδιαφέροντα του επισκέπτη, π.χ. συγκεκριμένη χρονική περίοδος, εξέλιξη κάποιας έκφανσης της τέχνης, για παράδειγμα γλυπτική, θεματικές ενότητες, όπως παιδί, αθλητισμός, γυναίκα, παιχνίδι, δημόσιος βίος, κ.α.

Για τη διευκόλυνση και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, επικοινωνήστε, για να προγραμματίσετε την ξενάγησή σας στο τηλέφωνο: 213 2144800

.....................................................................................................................................

Κόστος ξενάγησης
:

Ι. Ομάδα μαθητών: 115 ευρώ.
ΙΙ. Ομάδα 1-5 ατόμων, ελάχιστο κόστος ξενάγησης: 50 ευρώ (ξενάγηση 1 ώρας).
ΙΙΙ. Ομάδα 6-30 ατόμων: 60-150 ευρώ, αναλόγως με τον αριθμό των συμμετεχόντων και τη διάρκεια ξενάγησης.


Προσοχή:
Δικαίωμα ξενάγησης επ' αμοιβή στο Μουσείο έχουν μόνο όσοι διαθέτουν την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (Ν. 710/1977).
Χωρίς αμοιβή
μπορούν να ξεναγήσουν οι μόνιμοι αρχαιολόγοι του ΥΠ.ΠΟ.Τ και οι εκπαιδευτικοί, κατόπιν χορήγησης σχετικής άδειας από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Τ (N. 3498/2006). Την άδεια οφείλουν να φέρουν κατά τη διάρκεια της ξενάγησης και να επιδείξουν στο φυλακτικό προσωπικό, όταν τους ζητηθεί.


   
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El