...................................................................  
 

Δείτε επίσης... 

 
   
 
 
   

   
 
   
  Ξεναγήσεις  
     
 
 


Στο Μουσείο υπάρχει η δυνατότητα ξενάγησης στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιαπωνική, ισπανική, ιταλική, και ρώσικη γλώσσα, από διπλωματούχους ξεναγούς...>>, συνεργάτες του Μουσείου.
Ο επισκέπτης μπορεί να ξεναγηθεί είτε μεμονωμένα, είτε σε ομάδες, κατά προτίμηση, των 20-25 ενηλίκων και 20-30 μαθητών.

Πραγματοποιούνται διαδρομές ξενάγησης που αφορούν:
i) στα αντιπροσωπευτικότερα αντικείμενα του μουσείου (ελάχιστη διάρκεια ξενάγησης 1 ώρα),
ii) στις επιμέρους συλλογές,
iii) στα ενδιαφέροντα του επισκέπτη, π.χ. συγκεκριμένη χρονική περίοδος, εξέλιξη κάποιας έκφανσης της τέχνης, για παράδειγμα γλυπτική, θεματικές ενότητες, όπως παιδί, αθλητισμός, γυναίκα, παιχνίδι, δημόσιος βίος, κ.α.

Για τη διευκόλυνση και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, επικοινωνήστε, για να προγραμματίσετε την ξενάγησή σας στο τηλέφωνο: 213 2144800

.....................................................................................................................................

Κόστος ξενάγησης
:

Ι. Ομάδα μαθητών: 115 ευρώ.
ΙΙ. Ομάδα 1-5 ατόμων, ελάχιστο κόστος ξενάγησης: 50 ευρώ (ξενάγηση 1 ώρας).
ΙΙΙ. Ομάδα 6-30 ατόμων: 60-150 ευρώ, αναλόγως με τον αριθμό των συμμετεχόντων και τη διάρκεια ξενάγησης.


Προσοχή:
Δικαίωμα ξενάγησης επ' αμοιβή στο Μουσείο έχουν μόνο όσοι διαθέτουν την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (Ν. 710/1977).

Σύμφωνα με την ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/ΦΞΕΝ/316219/181903/1300/824/5-12-2014 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, χωρίς αμοιβή μπορούν να πραγματοποιούν ξεναγήσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου, χωρίς σχετική άδεια:
α) καθηγητές ανωτάτων σχολών ιστορίας και αρχαιολογίας, διευθυντές και καθηγητές ημεδαπών και αλλοδαπών σχολών αρχαιολογίας στην Ελλάδα και
β) εκπαιδευτικοί που συνοδεύουν φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές σχολείων.

Για την επίσκεψη παρακαλούμε να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
Α) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έγκαιρα να ενημερώνουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (dm@culture.gr) την Διεύθυνση Μουσείων του ΥΠΠΟΑ σχετικά με τις ημερομηνίες της ξενάγησης, το όνομα του καθηγητή ξεναγού και τον χώρο επίσκεψης.
Β) Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται εντός του προβλεπόμενου ωραρίου λειτουργίας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και στους χώρους που είναι ανοιχτοί και επισκέψιμοι στο κοινό.
Γ) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα, από τα οποία θα τεκμαίρεται η ιδιότητά τους και τα οποία εξάλλου είναι δυνατόν να τεθούν ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των εξουσιοδοτημένων προς έλεγχο οργάνων.


   
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2016
Ελ