Δρ Κατερίνα Βουτσά


Δρ Αρχαιολόγος
Tμήμα Συλλογών Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων
kvoutsa@culture.gr

Η Δρ Κατερίνα Βουτσά είναι αρχαιολόγος, επιμελήτρια στη Συλλογή Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων του ΕΑΜ. Διαθέτει πτυχίο στην Αρχαιολογία (1995) και μεταπτυχιακό τίτλο στην Προϊστορική Αρχαιολογία (2000). Είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (2005) και διδάκτωρ Προϊστορικής Αρχαιολογίας (2012). Από το 1997 έχει υπηρετήσει σε διάφορες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ και έχει, μεταξύ άλλων, εκπροσωπήσει συχνά το Υπουργείο στην ΕΕ και την UNESCO.

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην Αιγαιακή Προϊστορία και έχει ασχοληθεί ειδικότερα με την Γραμμική Γραφή Β. Έχει  συμμετάσχει επί μακρόν σε πρόγραμμα για την Προϊστορική Τεχνολογία στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και διαθέτει ανασκαφική πείρα από ανασκαφές στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει δημοσιεύσει εργασίες και άρθρα σχετικά με την μυκηναϊκή οικονομία και την καταγραφή προσωπικού και προϊόντων στα μυκηναϊκά ανάκτορα.

Διδάσκει στο Τμήμα  Πολιτισμού και Τουρισμού της ΕΣΔΔΑ και έχει δημοσιεύσει άρθρα για τη διαχείριση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Εγγραφή στο newsletter