Εργαστήριο Φυσικών – Χημικών Ερευνών & Αρχαιομετρίας


Loading....

Το Εργαστήριο Φυσικών – Χημικών Ερευνών &  Αρχαιομετρίας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου έχει ιστορία πάνω από 100 χρόνια αφού το Μουσείο απασχόλησε επιστήμονα χημικό από τις αρχές του 1900. Tο 1980 ετέθησαν τα θεμέλια της υλικοτεχνικής του υποδομής με μια γενναία χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Volgswagen. Το έργο που επιτελεί είναι επικουρικό των εργασιών συντήρησης των υπολοίπων εργαστηρίων του τμήματος και των επιμέρους συλλογών του μουσείου, συνοψίζεται δε στις παρακάτω δραστηριότητες:

  • Ακτινογράφηση αρχαίων αντικειμένων για τη μελέτη της εσωτερικής δομής τους, όπως η ύπαρξη εσωτερικών ρηγματώσεων, η πιθανή ύπαρξη περιεχομένου, η κατανόηση της κατασκευαστικής τεχνικής κλπ.
  • Φυσικός έλεγχος των αρχαιοτήτων, όπως η μεταλλογραφική εξέταση και ο μικροσκοπικός έλεγχος για τον προσδιορισμό της αυθεντικότητας των διαστρωματώσεων της φυσικής παλαίωσης (patina).
  • Έλεγχος της γνησιότητας αρχαιοτήτων στα πλαίσια της πάταξης της αρχαιοκαπηλίας και του παράνομου εμπορίου αρχαιοτήτων.
  • Διατήρηση αρχείου αναλύσεων των αρχαιολογικών αντικειμένων
  • Έρευνα για την καταλληλότητα των υλικών και μεθόδων συντήρησης και της επιτελεστικότητάς τους στις αρχαιότητες.
  • Εκπόνηση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα και φορείς, ιδιώτες μελετητές, αναλυτικά εργαστήρια εντός και εκτός Ελλάδος.

 

Το Εργαστήριο είναι στελεχωμένο με την Νικολέττα Κανέλλα Κλαδούρη, Συντηρήτρια / Επιστήμων Συντήρησης.

Δείτε επίσης...

Εγγραφή στο newsletter