Πρόγραμμα APPEAR (Ancient Panel Paintings: Examination, Analysis, and Research)


Loading....

Συμμετοχή στο ερευνητικό Πρόγραμμα APPEAR (Ancient Panel Paintings: Examination, Analysis, and Research) που εκπονείται με πρωτοβουλία του Μουσείου J.P. Getty, από μουσειακούς και ερευνητικούς φορείς σε διεθνή κλίμακα πάνω στη διεπιστημονική μελέτη Αιγυπτιακών νεκρικών πορτραίτων Φαγιούμ Ρωμαϊκής εποχής. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συμμετέχει με την εφαρμογή μη καταστροφικών  καινοτόμων τεχνολογιών και μεθόδων, όπως Φθορισμό Ακτίνων Χ (XRF), Ακτινογράφηση (X-Ray), Πολυφασματική Απεικόνηση (Multispectral Imaging), πλάγιο φωτισμό (RTI).

Για την συλλογή των δεδομένων το Getty δημιούργησε μία κοινή τράπεζα δεδομένων πάνω στην οποία οι συνεργαζόμενοι φορείς θα ανεβάζουν τα δεδομένα τους.

Από πλευράς Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στο έργο συμμετέχουν το Τμήμα Συντήρησης, Φυσικών Χημικών Ερευνών & Αρχαιομετρίας (με ομάδα εργασίας τους κκ Ι. Παναγάκο, Κ. Τσακρή, Π. Λάζαρη και Γ. Κούρο) και το Τμήμα Συλλογής Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων ( με την κ Α. Γρηγοράκη).

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.getty.edu/museum/conservation/APPEAR/index.html

Δείτε επίσης...

Εγγραφή στο newsletter