Πρόγραμμα APPEAR (Ancient Panel Paintings: Examination, Analysis, and Research)


Loading....

Συμμετοχή, από το 2019, στο ερευνητικό Πρόγραμμα APPEAR  (Ancient Panel Paintings: Examination, Analysis, and Research) που εκπονείται με πρωτοβουλία του Ιδρύματος J.P. Getty, από μουσειακούς και ερευνητικούς φορείς σε διεθνή κλίμακα πάνω στη διεπιστημονική μελέτη Αιγυπτιακών νεκρικών πορτραίτων Ρωμαϊκής εποχής. Για τη συλλογή των δεδομένων το Ίδρυμα J.P. Getty δημιούργησε μία διαδικτυακή τράπεζα δεδομένων πάνω στην οποία οι συνεργαζόμενοι φορείς ανεβάζουν τα δεδομένα τους.

Από πλευράς Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στο έργο συμμετέχουν το Τμήμα Συντήρησης, Φυσικών, Χημικών Ερευνών & Αρχαιομετρίας (με ομάδα εργασίας τους κκ Ι. Παναγάκο, Κ. Τσακρή και Π. Λάζαρη) και το Τμήμα Συλλογής Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων (με την κ Α. Γρηγοράκη). Για τη συμμετοχή του μουσείου στο πρόγραμμα, το Τμήμα Συντήρησης, Φυσικών, Χημικών Ερευνών & Αρχαιομετρίας εφαρμόζει μη καταστροφικές καινοτόμες τεχνολογίες και μεθόδους, όπως Φθορισμό Ακτίνων Χ (XRF), Ακτινογράφηση (X-Ray), Πολυφασματική Απεικόνιση (Multispectral Imaging), πλάγιο φωτισμό (RTI).

Στις 19-21, Οκτωβρίου 2022 το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συμμετείχε στο 2ο Διεθνές Συνέδριο του APPEAR Projectπου διεξήχθη στο μουσείο Allard Pierson, στο Άμστερνταμ με την ανακοίνωση “Non-invasive investigations on three ancient mummy portraits at the National Archaeological Museum in Athens. Challenges and benefits”.

 

Image by Yosi Pozeilov
Image by Yosi Pozeilov

 

Δείτε επίσης...

Εγγραφή στο newsletter