Εργαστήριο Συντήρησης Αγγείων & Έργων Μικροτεχνίας


Loading....

Τo Εργαστήριο Συντήρησης Αγγείων και Έργων Μικροτεχνίας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου είναι ένα από τα παλαιότερα εργαστήρια συντήρησης αρχαιοτήτων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας  και σήμερα εργάζονται σε αυτό 3 συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Στις αρμοδιότητες του εργαστηρίου συντήρησης Αγγείων και Έργων Μικροτεχνίας περιλαμβάνονται, η εκπόνηση μελετών συντήρησης, η συντήρηση, η αποκατάσταση και η αισθητική παρουσίαση των αρχαίων κεραμικών αντικειμένων, όπως αγγείων, ειδωλίων, μικροτεχνημάτων και αρχιτεκτονικών μελών, των έργων μικροτεχνίας, όπως κοσμημάτων, σφραγιδόλιθων και οστέινων ή ελεφάντινων αντικειμένων ιστορικής περιόδου, όπως επίσης των γυάλινων σκευών του Μουσείου. Επίσης η τήρηση αρχείου έργων και μελετών συντήρησης, επιστημονικών εργασιών και εργασιών τεκμηρίωσης καθώς και η υποστήριξη μονίμων και περιοδικών εκθέσεων αρχαιοτήτων του Ε.Α.Μ και του ΥΠ.ΠΟ.Α στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το εργαστήριο συντήρησης Αγγείων και Έργων Μικροτεχνίας βρίσκεται στον 4ο όροφο του Μουσείου, σε δύο χώρους  με συνολικό εμβαδόν 180 τ.μ. και είναι εξοπλισμένο με τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό, ενώ διαθέτει κεντρικό σύστημα απαγωγών αναρρόφησης σωματιδίων και σκόνης, σύστημα πυρασφάλειας, φωριαμό ασφαλείας για αποθήκευση χημικών υλών, ατομικά μέσα προστασίας, στερεομικροσκόπια οπτικής παρατήρησης και φωτογραφικής τεκμηρίωσης καθώς και μικροκάμερα οπτικής παρατήρησης και φωτογραφικής τεκμηρίωσης.

Επίσης στο εργαστήριο συντήρησης Αγγείων και Έργων Μικροτεχνίας σχεδιάζονται και κατασκευάζονται οι βάσεις στήριξης των αρχαιοτήτων της συλλογής Αγγείων και Μικροτεχνίας του Ε.Α.Μ. Η κατασκευή των βάσεων στήριξης στο εργαστήριο συντήρησης, είναι μια παράδοση που ξεκινά από την πρώτη έκθεση της συλλογής Αγγείων του Μουσείου στα τέλη του 19ου αι., από τους εμπειρικούς «ειδικούς τεχνίτες»  και συνεχίζεται έως τις μέρες μας από τους συντηρητές αρχαιοτήτων, οι οποίοι συμμετέχουν στην υποστήριξη περιοδικών εκθέσεων του Ε.Α.Μ και του ΥΠ.ΠΟ.Α στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για το λόγο αυτό το εργαστήριο διαθέτει έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και τα κατάλληλα μηχανήματα για την κατεργασία των διαφόρων υλικών στήριξης των αρχαιοτήτων.

Στo Εργαστήριο Συντήρησης Αγγείων και Έργων Μικροτεχνίας εργάζονται  3 συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, οι Παναγιώτης Αθανασόπουλος, Δέσποινα Μαρσινοπούλου και Κατερίνα Ξυλινά.

Δείτε επίσης...

Εγγραφή στο newsletter