Πράξη ΕΣΠΑ «Εκσυγχρονισμός και Ανάδειξη του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής – Επικοινωνίας»


Loading....

Η Πράξη «Εκσυγχρονισμός και Ανάδειξη του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής – Επικοινωνίας» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΑΔΑ:ΨΤ5Μ46ΜΤΛΡ-3Μ5) της ΕΥΔΕΠ ΕΠΑνΕΚ με κωδικό MIS 5076583 στις 18-05-2021 και πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 31-05-2023. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η μελέτη για την υλοποίηση της δράσης εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 36521/29-01-2021 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 9ΦΚΚ4653Π4-ΔΙΔ).

Φορέας υλοποίησης της Πράξης είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Η Πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα:
Υποέργο 1: Προληπτική Συντήρηση και Τεκμηρίωση Φωτογραφικού Αρχείου, το οποίο εκτελείται με αυτεπιστασία (ΑΔΑ: ΨΒΞ84653Π4-ΩΦΤ),
Υποέργο 2: Ψηφιακή Αναβάθμιση Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με τη χρήση καινοτόμων Τεχνολογιών Πληροφορικής – Επικοινωνίας, το οποίο εκτελείται με διεθνή, δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό (https://www.namuseum.gr/new/diakiryxi-diethnoys-dimosioy-anoiktoy-diagonismoy-gia-to-ypoergo-quot-psifiaki-anavathmisi-eam-me-ti-chrisi-kainotomon-t-p-e-quot-proypologismoy-1-022-500-29e-mi-symperilamvanomenoy-fpa/)

Στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:

1. Βελτίωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων ψηφιακών υποδομών του ΕΑΜ (σε εξοπλισμό και λογισμικό), για να μπορέσει να υποστηρίξει τις εφαρμογές, που θα απευθύνονται στους επισκέπτες του Μουσείου.
2. Προληπτική συντήρηση, προστασία, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του πολύτιμου Φωτογραφικού Αρχείου του Μουσείου.
3. Ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών για την παροχή υπηρεσιών στους επισκέπτες (π.χ. περιηγήσεις στα σημαντικά ευρήματα με χρήση QR Code).
4. Εκπαιδευτικές εφαρμογές ήτοι οργάνωση και παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων (με τον απαραίτητο εξοπλισμό – μουσειοσκευή), που θα απευθύνονται όχι μόνο σε σχολεία, που επισκέπτονται με φυσική παρουσία το Μουσείο αλλά και για την πραγματοποίηση εικονικών επισκέψεων.
5. Εικονική περιήγηση στις συλλογές του Μουσείου μέσα από την προηγούμενη επιλογή εκθεμάτων.
6. Θεματικές περιηγήσεις του κοινού με τη χρήση φορητών συσκευών.
7. Πληροφόρηση του κοινού για τις δράσεις του ΕΑΜ μέσω κοινωνικών δικτύων.
8. Εγκατάσταση και δημιουργία σταθμών πληροφόρησης στο Μουσείο (δυνατότητα αξιολόγησης Μουσείου από τον επισκέπτη, αποστολή e-cards, εγγραφή επισκέπτη σε newsletter).
9. Διαδικτυακή διασύνδεση του ΕΑΜ με άλλους ιστοτόπους.
10. Εγκατάσταση συστήματος ψηφιακής σήμανσης/πληροφόρησης στους εκθεσιακούς χώρους.
11. Εγκατάσταση συστήματος τηλε-μετάδοσης των εκδηλώσεων του Μουσείου.
12. Ανάπτυξη εφαρμογών για την παραγωγή θεματικών ξεναγήσεων.

Τη διαδρομή μας έως την ολοκλήρωση και απόδοση του έργου στην εθνική και παγκόσμια κοινότητα, οι επισκέπτες μας θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μέσα από την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Εγγραφή στο newsletter