24

ΙΑΝ 2022

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διακήρυξη διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το υποέργο “Ψηφιακή Αναβάθμιση ΕΑΜ με τη χρήση καινοτόμων Τ.Π.Ε.” , προϋπολογισμού 1.022.500,29€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
(ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

«Ψηφιακή Αναβάθμιση Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με τη χρήση καινοτόμων Τεχνολογιών Πληροφορικής  – Επικοινωνίας», στο πλαίσιο της Πράξης «Εκσυγχρονισμός  και Ανάδειξη  του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής  – Επικοινωνίας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

 

Κατεβάστε τα .pdf εδώ:

ΕΑΜ_ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΨΗΦΙΑΚΑ_ΕΡΓΑ_ ΥΠΠΟΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΚΗΜΔΗΣ

Υ.Α. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_ Εκσυγχρονισμός και Ανάδειξη του ΕΑΜ με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής_Επικοινωνίας

Εγγραφή στο newsletter