Το έργο της Εταιρείας των Φίλων


Loading....

Εκτός από την ανεκτίμητη προσφορά της συλλογής Βλαστού-Σερπιέρη η Εταιρεία προσέφερε στο Μουσείο αρχαίους σκύφους, κρατήρες και άλλες αρχαιότητες. Μακέτες της Ακρόπολης των Μυκηνών και της Ακρόπολης της Τίρυνθας, αρχαιολογικές εκδόσεις, προθήκες ειδικών προδιαγραφών για την έκθεση αρχαιοτήτων, ανυψωτικό μηχάνημα, υποστήριξη ηλεκτρονικής υποδομής, καθίσματα για τις εκδηλώσεις. Επίσης η Εταιρεία τα τελευταία χρόνια συμμετέχει ενεργά στην κάλυψη πολλών έκτακτων οικονομικών αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου. Τα τελευταία χρόνια μια από τις σημαντικές προσφορές της Εταιρείας είναι η οικονομική ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου.

Πρόχους

 

Η Ακρόπολη της Τίρυνθας

 

Μακέτα της Ακρόπολης των Μυκηνών

 

Ψαλιδωτό ανυψωτικό

 

Tηλεόραση LED 75”

 

Δείτε επίσης...

Εγγραφή στο newsletter