Πολιτική απορρήτου


Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και το, εν γένει, ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Διά της χρήσης εκ μέρους υμών του παρόντος ιστοτόπου και των υπηρεσιών αυτού, επιβεβαιώνεται η προαπαιτούμενη εξ υμών αποδοχή της πολιτικής απορρήτου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Εξ αυτού του λόγου, δέον όπως, λάβετε πλήρη γνώση της πολιτικής απορρήτου και του γεγονότος ότι, αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (ενδεικτικά το όνομά σας και πληροφορίες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης), αναλαμβάνοντας άμα, την ευθύνη να σέβεστε, να ακολουθείτε και να εφαρμόζετε την Πολιτική Απορρήτου στο πλαίσιο της δραστηριότητας / περιήγησής σας.
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για σκοπούς που επιτρέπονται από τους ισχύοντες νόμους και με κανέναν τρόπο δεν θα αναπαράξει αυτά ή θα τα διαθέσει σε τρίτα μέρη. Οι σκοποί της επεξεργασίας μπορεί να περιλαμβάνουν: την εκπλήρωση συμβατικών σχέσεων και τη διαχείριση πωλήσεων προϊόντων της ιστοσελίδας μας, την συμμόρφωσή μας με νομικές υποχρεώσεις απορρέουσες από την εθνική Νομοθεσία μας αλλά και νομικές υποχρεώσεις συνδεδεμένες με νομικές απαιτήσεις, τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, την απάντηση σε ερωτήματά σας, την αποστολή ενημερωτικού υλικού κατόπιν συναίνεσής σας, την βελτίωση των υπηρεσιών και προϊόντων μας, την έρευνα αγοράς και την άμεση εμπορική προώθηση.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eam@culture.gr.

Εγγραφή στο newsletter