Ενήλικες

Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου: Ενδυμασίες του προϊστορικού Αιγαίου

Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου: Ενδυμασίες του προϊστορικού Αιγαίου

3-16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο πλαίσιο της τρέχουσας περιοδικής έκθεσης «Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου», οργανώνει δράσεις πειραματικής αρχαιολογίας, προσφέροντας […]