Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται από το Μουσείο

  • σχεδιάζονται και ερμηνεύονται από αρχαιολόγους υπεύθυνους των εκπαιδευτικών δράσεων του Μουσείου
  • λαμβάνουν υπόψη την ηλικία των παιδιών
  • συμβαδίζουν με τη σχολική ύλη της τάξης τους
  • αξιοποιούν παιδαγωγικές μεθόδους που βασίζονται στη μαθησιακή θεωρία του εποικοδομισμού
  • ακολουθούν συγκεκριμένη δομή:

Α) Εισαγωγή στο θέμα του προγράμματος

Β) Καθοδηγούμενη έρευνα/ανακάλυψη στον εκθεσιακό χώρο

Γ) Δημιουργική συνθετική δραστηριότητα/ παιχνίδι ρόλων/   δραματοποίηση/ εικαστικό εργαστήρι

Δ) Αξιολόγηση