Δημοσιεύσεις στον τομέα της συντήρησης


Δημοσιεύσεις στον τομέα της συντήρησης

 1. Μπίκα, Δ., 2005. Το αρχαϊκό λιοντάρι 15241 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Διαδικασία συντήρησης: Παρατηρήσεις και προβληματισμοί, Τό Μουσεῖον, 3, 2002-2003, ΤΑΠ, 33.
 2. Καραμουζάς Δ., Μπίκα Δ., Παναγάκος Γ., 2005. Προτάσεις και μέθοδοι αντιμετώπισης προβλημάτων από συμπληρώσεις και αισθητικές αποκαταστάσεις στα γλυπτά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, στο Συντήρηση Έκθεση Συντηρημένων έργων, προβλήματα τεχνικά, προβλήματα αισθητικά, Πρακτικά Ημερίδας ΒΧΜ 29 Ιανουαρίου 2003, Μικρά Μουσειολογικά 1, Αθήνα, 77-80.
 3. Drougka, V., Tritou, Chr., Bika, D., Karamargiou, G., Delios, D., Karamouzas D., 2008. Support techniques for the protection of the exhibits against earthquakes. The experience of the National Archaeological Museum, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου Προστασία Εκθεμάτων Μουσείων από Σεισμούς, Αθήνα 2-3 Ιουνίου.
 4. Α. Γκαδόλου A., Iωαννίδου K., 2009-2013, Παλαιές και νέες συντηρήσεις αγγείων του Ζωγράφου του Διπύλου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Λούβρο, το Μουσεῖον 7, 7-20.
 5. Δέλιος, Δ., υπό δημοσίευση. Μέθοδοι και υλικά στήριξης αρχαίων κεραμικών και έργων μικροτεχνίας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Ετήσια Ημερίδα ΠΕΣΑ 2014.
 6. Μωραΐτου, Γ. 2014, Ο Κωνσταντίνος Δ. Ζέγγελης (1870-1957) και η συμβολή του ως χημικού στη συντήρηση των χάλκινων αρχαιοτήτων, Πρακτικά Ημερίδας ΠΕΣΑ 2012, Αθήνα, 459-470, https://www.academia.edu/7044497/Moraitou_FINAL.
 7. Από Μουσείο σε Μουσείο. Η μεταφορά των αρχαιοτήτων στο πλαίσιο δανεισμών σε περιοδικές εκθέσεις Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Κύκλος Διαλέξεων 2014‐2015, ICOM-Ελληνικό Τμήμα, e-book:
  Γεωργιάννα Μωραΐτου, Εισαγωγή
  Παναγιώτης Λάζαρης, Διαδικασία και στάδια μεταφοράς αρχαιοτήτων
  Παντελής Φελέρης, Η περίπτωση του χάλκινου αγάλματος με αρ. ευρ. X26087 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, γνωστού ως «O νέος του Saarbrücken»
  Ιωάννης Παναγάκος, Η μετακίνηση ενός αρχαίου γλυπτού στο εξωτερικό είναι μια περίπλοκη και δύσκολη διαδικασία…
  Δαυίδ‐Δημήτριος Δέλιος, Το ταξίδι ενός καλυκωτού κρατήρα
  http://network.icom.museum/icom-greece/ekdoseis/e-books/
 8. Μωραΐτου, Γ. υπό δημοσίευση. Η εξέλιξη της συντήρησης στην Ελλάδα και η καθιέρωση του επαγγέλματος του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης: μια διαδρομή εκατόν πενήντα χρόνων, Πρακτικά Συνεδρίου Η συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Προκλήσεις και Επαναπροσδιορισμοί, Αθήνα 25-29 Μαΐου 2015.
 9. Μωραϊτου, Γ., 2015, Η Συντήρηση των αρχαιοτήτων την εποχή των περιηγητών, Κατάλογος έκθεσης «ένα όνειρο ανάμεσα σε υπέροχα ερείπια», Περίπατος στην Αθήνα των περιηγητών 17ος-19ος αιώνας, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο-ΤΑΠ, 170-173.
 10. Χριστοπούλου, Α., Κοντάκη Μ., Κωστάντη Κ., Χειλάκου, Ε., Δρίτσα, Β., Κουή, Μ., υπό δημοσίευση. Η συμβολή του ερευνητικού προγράμματος ΘΑΛΗΣ-Ανάπτυξη ολοκληρωμένου περιβάλλοντος αποτίμησης και τεκμηρίωσης των επεμβάσεων συντήρησης πολιτισμικών έργων με μη καταστρεπτικές μεθόδους στη συντήρηση αρχαιοτήτων. Το παράδειγμα του περιβραχιόνιου ΠΡ 263 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Πρακτικά Συνεδρίου Η συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Προκλήσεις και Επαναπροσδιορισμοί, Αθήνα 25-29 Μαΐου 2015.
 11. Δέλιος, Δ., υπό δημοσίευση. Πόλεμος και Μνημεία: Από το Αφγανιστάν του 2001 στη Συρία του 2015. Πολιτικές πρόληψης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και το ιστορικό παράδειγμα του ΕΑΜ, Ετήσια Ημερίδα ΠΕΣΑ 2015.
 12. Δέλιος, Δ., υπό δημοσίευση. Η Σχολή Συντήρησης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Ετήσια Ημερίδα ΠΕΣΑ, 2016.
 13. Λάζαρης Π., Πολύδωρας Σ., Καϊσαρλής, Γ. Προβατίδης, Χ., υπό δημοσίευση. Τρισδιάστατη ψηφιακή αποτύπωση αρχαίων αντικειμένων και εκτύπωση αντιγράφων με τη βοήθεια προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων, Ημερίδα ΠΕΣΑ 2016, Αθήνα.
 14. Μωραΐτου, Γ. 2016, Η «Οδύσσεια» της συντήρησης και της φυσικοχημικής έρευνας των αρχαιοτήτων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Κατάλογος έκθεσης Οδύσσειες (Μ. Λαγογιάννη-Γεωργακαράκου επιμ.), Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο/ΤΑΠ, 233-256. https://namuseum.academia.edu/GEORGIANNAMORAITOU
 15. Dimitriadis, I. Konstantakis, S. Avlonitou, I. Panagakos, G. Moraitou, 2016. Ground Penetrating Radar for non – destructive structural imaging of ancient sculpture, 41st International Symposium on Archaeometry (ISA), Book of abstracts (eds N. Zacharias and E Palamara), May 15-21, 2016 Kalamata Greece.
 16. Κούρος, Γ., Μωραΐτου, Γ., υπό έκδοση. Μελέτη συμπεριφοράς υδατικών διαλυμάτων γλυκερίνης για τη διατήρηση επιθυμητών τιμών σχετικής υγρασίας σε κλειστές εκθεσιακές προθήκες, (επιμ. Χριστοδούλου, Κλιάφα, Κουλουμπή, Μαργαρίτη, Μπουντάλης, Καρολίδης), Ημερίδα ΠΕΣΑ 2016, Αθήνα.
 17. Fragkou, A., Kantarelou, V., Moraitou, G., Karydas, A.G. in print. A micro XRF study of the bronze statue of Poseidon of Livadostra at the National Archaeological Museum in Athens, Technart, 2017, Bilbao.
 18. Dimitriadis, G. Moraitou, I. Konstantakis, S. Avlonitou, I. Panagakos M. Styllas, 2017. Ground Penetrating Radar for non – destructive structural imaging of ancient sculpture, Chapter 16 – Non Destructive Techniques for the Assessement and Preservation of Historic Structures (Luisa Maria da Silva Gonçalves, Hugo Rodrigues, Florindo Gaspar eds) Taylor& Francis,249-255.  https://books.google.gr/books?id=cmlQDwAAQBAJ&pg=PA255&lpg=PA255&dq=Ground+Penetrating+Radar+for+non+-+destructive+structural+imaging+of+ancient+sculpture&source=bl&ots=Z9V7qovtKF&sig=1RIAxF6QXONkcvr0dXMhqqTxXK4&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwjKvMOh39XeAhUGEiwKHUkcAcYQ6AEwAXoECAcQAQ#v=onepage&q=Ground%20Penetrating%20Radar%20for%20non%20-%20destructive%20structural%20imaging%20of%20ancient%20sculpture&f=false
 19. Κωτσάκη, Α., 2017. Η συντήρηση ενός αιγυπτιακού διχτυωτού σαβάνου, Ύφασμα, Ημερίδα Συντήρησης ΑΜΘ 2015, Θεσσαλονίκη, 52-61.
 20. Μωραϊτου Γ., 2018. Η συμβολή της Χημείας στην ανάδειξη του Ωραίου, Κατάλογος έκθεσης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Οι Αμέτρητες όψεις του Ωραίου, (επιμ Μ. Λαγογιάννη), Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο /ΤΑΠ, 433-443. https://namuseum.academia.edu/GEORGIANNAMORAITOU
 21. Κούρος Γ., υπό έκδοση, Αφρίζοντα δηλητήρια: ένα παράδειγμα συνύπαρξης ασύμβατων αντιδραστηρίων προς αποφυγή, στο Συντηρητές σε Κίνδυνο, Προστατεύοντας την Πολιτιστική Κληρονομιά καταστρέφουμε το περιβάλλον; Σύλλογος ΣΑΕΤΕ, Αθήνα 2018.
 22. Καραμαργιού Γ., Μακρής Γ., Φελέρης, Π., Κούρος Γ., Μωραΐτου Γ., 2019. Επουλώνοντας τις πληγές ενός Θεού, Αρχαιολογία & Τέχνες, τ. 131, Δεκέμβριος, 39-55.
 23. Moraitou, G., Karamargiou G., Makris G., Kouros G., Feleris P., 2020. “Mounting of large bronze statues for exhibition at the National Archaeological Museum of Athens: a review of 130 years in the display of bronzes”, in Proceedings of the International Colloquium on the Occasion of the 150th Anniversary of the American University of Beirut, “From Collection to Museum”, June 11th – 12th, Beirut 2018.
 24. Μωραϊτου, Γ./Moraitou G., 2020. Όθων Α. Ρουσόπουλος (1856-1922) και οι απαρχές της επιστημονικής συντήρησης των αρχαιοτήτων στην Ελλάδα/Othon Rhousopoulos and the Early History of Archaeological Conservation in Greece, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων/Archaeological Resource Fund, Αθήνα/Athens.
 25. Karapanagiotou A-V, Lazaris P, Grigoraki A. & Nikolentzos K, 2021. The Collection of Egyptian Antiquities in the National Archaeological Museum and the Athens Mummy Project: A Preliminary Report, Journal of the Hellenic Institute of Egyptology 4, : 29- 40.

Δείτε επίσης...

Εγγραφή στο newsletter