Φωτογραφικό Αρχείο


Το Φωτογραφικό Αρχείο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, το παλαιότερο και πλουσιότερο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, αποτελείται:

1) από το αναλογικό αρχείο α/μ αρνητικών και φωτογραφιών, έγχρωμων αρνητικών και φωτογραφιών και διαφανειών των αντικειμένων που στεγάζονται στο Μουσείο, το οποίο χρονολογείται από τις αρχές έως τα τέλη του 20ού αι. Ο αριθμός των αρνητικών και διαφανειών ανέρχεται, κατ’ εκτίμηση, σε 250.000 περίπου σε διαστάσεις 35mm, 6Χ9 και 13Χ18. Οι αντίστοιχες φωτογραφίες 13Χ18 και 18Χ24 υπολογίζονται, περίπου, στις 1.300.000.
2) το ψηφιακό αρχείο, που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια.

Σημαντικής αξίας είναι και το αρχείο γυάλινων πλακών, που χρονολογείται από τα τέλη του 19ου έως τον πρώιμο 20ό αιώνα.

Άδειες φωτογράφησης και κινηματογράφησης

Επιτρέπεται η φωτογράφηση με φορητή ερασιτεχνική μηχανή χωρίς φλας.
Απαγορεύεται η επαγγελματική φωτογράφηση και κινηματογράφηση προσώπων μέσα στο Μουσείο χωρίς προγενέστερη άδεια.

Η χορήγηση άδειας φωτογράφησης – κινηματογράφησης για επαγγελματικούς – εμπορικούς σκοπούς (λ.χ. με χρήση τρίποδα ή ρευματοληψία) μέσα στις Αίθουσες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, καθώς και παραγγελίες φωτογραφικού υλικού, πραγματοποιούνται μετά από την υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στη διεύθυνση του Μουσείου, με διεκπεραίωση από το Μουσείο ή και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (για τη διεκπεραίωση ανά μορφή αιτήματος, βλ. συνδέσεις και έντυπα αίτησης):

 

Εγγραφή στο newsletter