Πληροφορίες


Δελτίο ελευθέρας εισόδου
Πληροφορίες για το δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα Μνημεία, οργανωμένους Αρχαιολογικούς Χώρους, Ιστορικούς Τόπους και Μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο δείτε στο ΦΕΚ 2173/Β/13-7-2016, σελ. 23641-23676.

Για την απόκτηση του δελτίου οι δικαιούχοι πρέπει να προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τον τίτλο ή την ιδιότητά τους, δύο έγχρωμες φωτογραφίες και μία αίτηση, η οποία συμπληρώνεται στη Γραμματεία του Μουσείου.

Προσοχή λόγω της Covid 19 ισχύουν τα παρακάτω:

Σε εφαρμογή της με ΑΠ ΔΙΔΑΔ/ Φ69/ 129/ 18771/ 13.10.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά του κορωνοϊού, η έκδοση καρτών ελευθέρας εισόδου σε αρχαιολογικούς και μουσεία της Ελλάδος θα πραγματοποιείται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με την προσκόμιση των απαιτουμένων δικαιολογητικών στις αρμοδίους υπαλλήλους  αποκλειστικά κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (τηλ. 2132144812 ή 4811) 

Άδειες εξαγωγής σύγχρονων εικόνων ή έργων τέχνης στο εξωτερικό
Για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι τα απομιμήματα ή τα αντίγραφα αρχαίων έργων που προορίζονται για εξαγωγή από την ελληνική επικράτεια δεν είναι αυθεντικές αρχαιότητες, απαιτείται η συμπλήρωση αίτησης στη Γραμματεία του Μουσείου και συνημμένη κατάσταση των έργων.

Δικαίωμα φωτογράφησης | βιντεοσκόπησης
Η φωτογράφηση χωρίς φλας και η βιντεοσκόπηση των εξωτερικών χώρων και των εκθέσεων του Μουσείου επιτρέπεται δωρεάν, εφόσον οι φωτογραφίες δεν χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς.
Για πραγματοποίηση επαγγελματικής φωτογράφησης, κινηματογράφησης ή βιντεοσκόπησης στο Μουσείο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς απαιτείται η έκδοση άδειας και η καταβολή τελών υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Η άδεια χορηγείται μετά από συμπλήρωση σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, σε ειδικά έντυπα που διατίθενται στη Γραμματεία του Μουσείου.

Εγγραφή στο newsletter