Πληροφορίες


Δελτίο ελευθέρας εισόδου

Το κοινό μπορεί να απευθύνεται για την έκδοση των καρτών ελευθέρας εισόδου στο Γραφείο Αδειών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Δοκιμάστε τη νέα πιλοτική υπηρεσία online αίτησης για έκδοση κάρτας ελευθέρας εισόδου.

Άδειες εξαγωγής σύγχρονων εικόνων ή έργων τέχνης στο εξωτερικό
Για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι τα απομιμήματα ή τα αντίγραφα αρχαίων έργων που προορίζονται για εξαγωγή από την ελληνική επικράτεια δεν είναι αυθεντικές αρχαιότητες, απαιτείται η συμπλήρωση αίτησης στη Γραμματεία του Μουσείου και συνημμένη κατάσταση των έργων.

Δικαίωμα φωτογράφησης | βιντεοσκόπησης
Η φωτογράφηση χωρίς φλας και η βιντεοσκόπηση των εξωτερικών χώρων και των εκθέσεων του Μουσείου επιτρέπεται δωρεάν, εφόσον οι φωτογραφίες δεν χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς.
Για πραγματοποίηση επαγγελματικής φωτογράφησης, κινηματογράφησης ή βιντεοσκόπησης στο Μουσείο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς απαιτείται η έκδοση άδειας και η καταβολή τελών υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Η άδεια χορηγείται μετά από συμπλήρωση σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, σε ειδικά έντυπα που διατίθενται στη Γραμματεία του Μουσείου.

Εγγραφή στο newsletter