Πληροφορίες


Δελτίο ελευθέρας εισόδου

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 20 Μαΐου 2022 για έκτακτους και σοβαρούς λόγους αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του γραφείου έκδοσης καρτών ελευθέρας εισόδου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Το κοινό μπορεί να απευθύνεται για την έκδοση των καρτών ελευθέρας εισόδου στις λοιπές Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με έδρα την Αθήνα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

Δοκιμάστε τη νέα πιλοτική υπηρεσία online αίτησης για έκδοση κάρτας ελευθέρας εισόδου.

Άδειες εξαγωγής σύγχρονων εικόνων ή έργων τέχνης στο εξωτερικό
Για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι τα απομιμήματα ή τα αντίγραφα αρχαίων έργων που προορίζονται για εξαγωγή από την ελληνική επικράτεια δεν είναι αυθεντικές αρχαιότητες, απαιτείται η συμπλήρωση αίτησης στη Γραμματεία του Μουσείου και συνημμένη κατάσταση των έργων.

Δικαίωμα φωτογράφησης | βιντεοσκόπησης
Η φωτογράφηση χωρίς φλας και η βιντεοσκόπηση των εξωτερικών χώρων και των εκθέσεων του Μουσείου επιτρέπεται δωρεάν, εφόσον οι φωτογραφίες δεν χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς.
Για πραγματοποίηση επαγγελματικής φωτογράφησης, κινηματογράφησης ή βιντεοσκόπησης στο Μουσείο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς απαιτείται η έκδοση άδειας και η καταβολή τελών υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Η άδεια χορηγείται μετά από συμπλήρωση σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, σε ειδικά έντυπα που διατίθενται στη Γραμματεία του Μουσείου.

Εγγραφή στο newsletter