Πληροφορίες


Δελτίο ελευθέρας εισόδου
Πληροφορίες για το δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα Μνημεία, οργανωμένους Αρχαιολογικούς Χώρους, Ιστορικούς Τόπους και Μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο δείτε στο ΦΕΚ 2173/Β/13-7-2016, σελ. 23641-23676.

Για την απόκτηση του δελτίου οι δικαιούχοι πρέπει να προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τον τίτλο ή την ιδιότητά τους, δύο έγχρωμες φωτογραφίες και μία αίτηση, η οποία συμπληρώνεται στη Γραμματεία του Μουσείου.

Άδειες εξαγωγής σύγχρονων εικόνων ή έργων τέχνης στο εξωτερικό
Για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι τα απομιμήματα ή τα αντίγραφα αρχαίων έργων που προορίζονται για εξαγωγή από την ελληνική επικράτεια δεν είναι αυθεντικές αρχαιότητες, απαιτείται η συμπλήρωση αίτησης στη Γραμματεία του Μουσείου και συνημμένη κατάσταση των έργων.

Δικαίωμα φωτογράφησης | βιντεοσκόπησης
Η φωτογράφηση χωρίς φλας και η βιντεοσκόπηση των εξωτερικών χώρων και των εκθέσεων του Μουσείου επιτρέπεται δωρεάν, εφόσον οι φωτογραφίες δεν χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς.
Για πραγματοποίηση επαγγελματικής φωτογράφησης, κινηματογράφησης ή βιντεοσκόπησης στο Μουσείο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς απαιτείται η έκδοση άδειας και η καταβολή τελών υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Η άδεια χορηγείται μετά από συμπλήρωση σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, σε ειδικά έντυπα που διατίθενται στη Γραμματεία του Μουσείου.

Εγγραφή στο newsletter