ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ / ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Στο Μυκηναϊκό παλάτι…

ΦΕΒ | ΜΑΙ 2023

Loading....

Σκοπός του είναι να μάθουν τα παιδιά μέσα από ένα ταξίδι στο παρελθόν για το μυκηναϊκό πολιτισμό και τους Μυκηναίους στις διάφορες πτυχές της ζωής τους (καθημερινή ζωή, καλλωπισμός, ένδυση, κόμμωση, αλλά και εργασία, ασχολίες/επαγγέλματα, εμπόριο, ταξίδια, θρησκεία, κ.ά.).

Στα στάδια του προγράμματος θα περιλαμβάνονται εξερεύνηση της Μυκηναϊκής Συλλογής με τη χρήση εκπαιδευτικού φυλλαδίου, παιχνίδι ρόλων, βιωματική προσέγγιση, πειραματισμοί με αντίγραφα αρχαίων αντικειμένων (Πινακίδες Γραμμικής Β, ψευδόστομος αμφορέας, κοσμήματα, χάλκινο εγχειρίδιο, κ.ά.).

Τέλος, τα παιδιά αναπτύσσουν τις δημιουργικές τους ικανότητες συμμετέχοντας σε μία εικαστική δραστηριότητα εμπνευσμένη από τα αρχαία εκθέματα , η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί και στο χώρο του σχολείου.

Εγγραφή στο newsletter