Εκπαιδευτική δράση

Οι ειδικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δράσεις που παρέχονται στο Μουσείο για να πραγματοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς των σχολικών τάξεων αφορούν:

Α) Εκπαιδευτικές περιηγήσεις με τη χρήση Μουσειοσκευής στο Μουσείο

Β) Εκπαιδευτικά προγράμματα με τη χρήση κατάλληλου υποστηρικτικού υλικού

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω δράσεων είναι απαραίτητη η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους υπεύθυνους των εκπαιδευτικών δράσεων του Μουσείου.

Παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες που υποστηρίζουν κάθε βήμα εκτέλεσης της εκπαιδευτικής δράσης από τους εκπαιδευτικούς.

Περιλαμβάνουν κατά περίπτωση: έντυπο οδηγιών, φύλλα εργασίας, φυλλάδια παιχνιδιών αναζήτησης, αντίγραφα αρχαίων αντικειμένων, power point,video, κ.ά.

Δύο Αθηναίοι…Αριστόβουλος & Φιλόδημος σε δράση

Δύο Αθηναίοι…Αριστόβουλος & Φιλόδημος σε δράση

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Σκοπός της εκπαιδευτικής δράσης είναι να μάθουν τα παιδιά για τη συμβολή της αρχαιολογίας στην ιστορία και το πώς αυτή […]


«Αρχαία Παιχνίδια στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο» με τη χρήση Μουσειοσκευής

«Αρχαία Παιχνίδια στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο» με τη χρήση Μουσειοσκευής

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Σκοπός της εκπαιδευτικής περιήγησης είναι να μάθουν τα παιδιά για τα αρχαία παιδικά παιχνίδια, να τα αναζητήσουν στο Μουσείο και με […]


Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου: Ενδυμασίες του προϊστορικού Αιγαίου

Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου: Ενδυμασίες του προϊστορικού Αιγαίου

3-16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο πλαίσιο της τρέχουσας περιοδικής έκθεσης «Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου», οργανώνει δράσεις πειραματικής αρχαιολογίας, προσφέροντας […]