ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ / ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Δύο Αθηναίοι…Αριστόβουλος & Φιλόδημος σε δράση

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Loading....

Σκοπός της εκπαιδευτικής δράσης είναι να μάθουν τα παιδιά για τη συμβολή της αρχαιολογίας στην ιστορία και το πώς αυτή βοηθά στην κατανόηση των αρχαίων κοινωνιών, με αφορμή τις δύο αναπαραστάσεις κλασικών τάφων που εκτίθενται στη Συλλογή Αγγείων του Μουσείου, αίθουσα 55.

Στόχος της είναι να αντλήσουν τα παιδιά πληροφορίες για την ιστορία της ανακάλυψης των δύο κλασικών τάφων του Μουσείου και να κατανοήσουν πώς δουλεύει ένας αρχαιολόγος και συνεργάζεται με άλλες ειδικότητες  για τη σύνθεση του παρελθόντος.

Η δράση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς με τη χρήση του Εκπαιδευτικού Υλικού που διατίθεται στην αριστερή πλευρά.

Συγκεκριμένα, αποτελείται από δύο στάδια: α) την καθοδηγούμενη προετοιμασία στην τάξη από τον εκπαιδευτικό  με τη χρήση του Power Point και β) την επίσκεψη/έρευνα στο Μουσείο με τη χρήση των εκπαιδευτικών φυλλαδίων (βλ. Εκπαιδευτικό Υλικό).

Ειδικότερα, ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει τα παιδιά στην τάξη με τη βοήθεια/χρήση του Power Point και του πληροφοριακού υλικού που το συνοδεύει. Κατά την επίσκεψη στο Μουσείο τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έρευνα στον εκθεσιακό χώρο, να μελετήσουν τους δύο κλασικούς τάφους ως μικροί αρχαιολόγοι με τη βοήθεια εκπαιδευτικών φυλλαδίων και να αντλήσουν πληροφορίες για τα ταφικά έθιμα και για τη ζωή των ανθρώπων στην κλασική εποχή γενικότερα.

 

Εγγραφή στο newsletter