ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ / ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

«Αρχαία Παιχνίδια στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο» με τη χρήση Μουσειοσκευής

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Σκοπός της εκπαιδευτικής περιήγησης είναι να μάθουν τα παιδιά για τα αρχαία παιδικά παιχνίδια, να τα αναζητήσουν στο Μουσείο και με έναν ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο (Παιχνίδι Αναζήτησης) να τα ανακαλύψουν μόνα τους στις προθήκες. Συνάμα, θα συλλέξουν πληροφορίες για αυτά και τέλος θα έχουν την ευκαιρία να αγγίξουν αντίγραφα αρχαίων παιχνιδιών, όπως, πλαγγόνα (κούκλα), σβούρα, ίυγξ, γιο – γιο, πεντάλιθα και κουδουνίστρα.

Την εκπαιδευτική αυτή περιήγηση με θέμα τα αρχαία παιχνίδια μπορούν να πραγματοποιήσουν μόνοι τους οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους στο Μουσείο σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα Κουτί (Μουσειοσκευή) που αξιοποιείται στον χώρο του Μουσείου από τα Σχολεία και το Υποστηρικτικό του Υλικό.

Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευτικοί προγραμματίζουν την επίσκεψή τους στο Μουσείο και σε συνεργασία με το Τμήμα της Εκπαίδευσης του Μουσείου μελετούν το Υποστηρικτικό Υλικό (ένα pdf αρχείο με οδηγίες για προετοιμασία πριν και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο και κατά τη διάρκεια της περιήγησης σε αυτό). Στο Μουσείο παραλαμβάνουν το Κουτί (Μουσειοσκευή) που περιέχει:

α) το έντυπο με το Παιχνίδι Αναζήτησης (σε μορφή αινιγμάτων και με την κατάλληλη καθοδήγηση σε αίθουσες και προθήκες),

β) έξι (6) αντίγραφα αρχαίων παιχνιδιών (που τα παιδιά μπορούν να αγγίξουν στο τέλος της περιήγησης) με τα συνοδευτικά καρτελάκια πληροφόρησής τους,

γ) ένα έντυπο αξιολόγησης (που συμπληρώνεται από τους εκπαιδευτικούς),

δ) ένα φωτοαντίγραφο με προσχέδιο ενός αρχαίου παιχνιδιού και μία αφίσα (που δωρίζονται στο σχολείο).

Το παραπάνω εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται ύστερα από συνεννόηση με τους υπεύθυνους των εκπαιδευτικών δράσεων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Εγγραφή στο newsletter