Γεωργία Καραμαργιού


Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Εργαστήριο Συντήρησης Μετάλλων
gkaramargiou@culture.gr

Η Γεωργία Καραμαργιού είναι απόφοιτος του τμήματος ΣΑΕΤ του ΤΕΙ Αθήνας και μόνιμη Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης από το 1993, μετά από γραπτό διαγωνισμό του ΥΠΠΟ. Αρχικά τοποθετήθηκε στην Δ΄ ΕΠΚΑ, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου και στη συνέχεια στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου, αποκτώντας μεγάλη εμπειρία στη συντήρηση κεραμικών και μετάλλων, στην απομάκρυνση αρχαιοτήτων από ανασκαφές, καθώς και στην προληπτική συντήρηση ψηφιδωτών και γλυπτών, μέσω οργάνωσης εργαστηρίου και σωστής αποθήκευσης. Μετά από τέσσερα χρόνια περίπου, μετακινήθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Εργαστήριο Συντήρησης Μετάλλων, αποκτώντας μεγάλη εμπειρία στη συντήρηση δύσκολων περιπτώσεων αλλά και τεχνογνωσία στη στήριξη μεγάλων χάλκινων αγαλμάτων από όλη την Ελλάδα και στη στήριξη πολύ μικρότερων αντικειμένων παντός υλικού, με σημαντική συμβολή στις εκθέσεις του ΕΑΜ, μόνιμες ή περιοδικές, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Για μικρό χρονικό διάστημα εργάστηκε στο Εργαστήριο Συντήρησης Γλυπτών του ΕΑΜ προκειμένου να επανασυντηρήσει τα γλυπτά που θα ταξίδευαν για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2000 στο Σύδνεϋ. Προϋπηρεσία με σύμβαση ορισμένου χρόνου και πρακτική άσκηση έχει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας, αλλά και σε γνωστό ψηφιδογράφο καλλιτέχνη, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στην κατασκευή Βυζαντινών ψηφιδωτών.

Εγγραφή στο newsletter