Σταύρος Μαυροφρύδης


Βοηθός Αρχιφύλακα

Ανήκει στη νέα γενιά μόνιμων πιστοποιημένων φυλάκων με ειδικές σπουδές. Κατέχει πτυχίο Proficiency στην Αγγλική και Certificat στη Γαλλική. Οι αρχικές σπουδές του στους Η/Υ ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις του επαγγέλματος (ψηφιοποίηση, συστήματα ασφαλείας κ.λπ.). Αρχικά διορίστηκε στο ναό του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες και από το 2020 υπηρετεί στο Ε.Α.Μ. To 2023 ορίστηκε Βοηθός Αρχιφύλακα.

Εγγραφή στο newsletter