15

ΙΟΥΝ 2020

ΔΕΥΤΕΡΑ

Τρόπος, διαδικασία και κανόνες για την επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο


Κατά την επίσκεψή σας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρακαλούμε για την τήρηση των παρακάτω οδηγιών:

 • Σε όλους τους χώρους εντός του Μουσείου τηρείτε την απόσταση των 2 μέτρων κατ’ ελάχιστον
 • Λαμβάνετε υπόψη την ειδική σήμανση για την αναμονή σας, όπου χρειάζεται
 • Σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας είναι υποχρεωτική η χρήση της μη ιατρικής μάσκας, που θα καλύπτει τη μύτη και το στόμα
 • Ο ανελκυστήρας προτείνεται κατά προτεραιότητα για άτομα με κινητικά προβλήματα και ειδικά θέματα υγείας. Μπορεί να χρησιμοποιείται αυστηρά με 2 άτομα τη φορά. Χρησιμοποιείστε το αλκοολούχο διάλυμα πριν την είσοδο, και κατά την έξοδό σας από αυτόν
 • Υποχρεωτική τήρηση των ενδεδειγμένων ασφαλών διαδρομών με την ειδική σήμανση

Για τις οργανωμένες επισκέψεις με ξεναγό παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των παρακάτω οδηγιών:

 • Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας, που θα καλύπτει τη μύτη και το στόμα
 • Αυστηρή τήρηση των αποστάσεων
 • Χρήση ασύρματης ξενάγησης για εξασφάλιση τήρησης των αποστάσεων, όπου αυτή διατίθεται
 • Ομάδες επισκεπτών (γκρουπ) επιτρέπονται έως οκτώ άτομα την φορά
 • Υποχρεωτική τήρηση των ενδεδειγμένων ασφαλών διαδρομών με την ειδική σήμανση

Πριν την επίσκεψη ΑμεΑ, παρακαλούμε για την τηλεφωνική επικοινωνία σας με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

 • Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας σε όποια οδηγία δίδεται από το προσωπικό του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, όποτε καθίσταται απαραίτητο, σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας επισκεπτών και εργαζομένων στο χώρο
Εγγραφή στο newsletter