Αντωνία Λιακοπούλου


Αρχιφύλακας

Η κα Αντωνία Λιακοπούλου γεννήθηκε στην Αρκαδία. Αφού ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της  διορίστηκε το 1988 ως υπάλληλος του Κλάδου Φύλαξης – Πληροφόρησης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Διετέλεσε για πολλά χρόνια βοηθός αρχιφύλακα, αρχιφύλακας του Μουσείου (2004-2009), ενώ για πολλά χρόνια απασχολήθηκε στο κέντρο ηλεκτρονικού ελέγχου του.

Από το 2019 ανέλαβε εκ νέου τα καθήκοντα αρχιφύλακα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Γνωρίζει Αγγλικά.

Εγγραφή στο newsletter