Χρίστος Καμέρης


ΠΕ Διοιηκητικού Οικονομικού
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
chkameris@culture.gr

Ο Χρίστος Καμέρης είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Υπηρετεί στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο από το 2020, ενώ νωρίτερα απασχολήθηκε στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Τα ενδιαφέροντά του αφορούν στο Διοικητικό Δίκαιο και διαδικασίες, ενώ ασχολείται παράλληλα με την πολιτική φιλοσοφία με ενεργή συμμετοχή σε συνέδρια και αντίστοιχο πανεπιστημιακό εργαστήριο. Στο πλαίσιο της διοικητικής του σταδιοδρομίας έχει εκπονήσει μελέτες που αφορούν στην δομή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, και στην επικοινωνιακή στρατηγική δημοσίων φορέων με αφορμή τις καλές και κακές πρακτικές επικοινωνίας της επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Εγγραφή στο newsletter