Δρ Χρυσάνθη Τσούλη


Δρ Αρχαιολόγος
Τμήμα Συλλογής Έργων Γλυπτικής
chtsouli@culture.gr

Η Χρυσάνθη Τσούλη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπότροφος Erasmus στο Christian-Albrechts Universität του Kiel (Γερμανία) για μέρος των μεταπτυχιακών σπουδών της και διδάκτωρ Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (2013) με θέμα τα Ταφικά και επιτύμβια μνημεία της Κω. Συμβολή στη μελέτη της τυπολογίας και της εικονογραφίας των επιτάφιων μνημείων των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Από το 1997 εργάζεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Έχει ειδικευτεί στην έρευνα της Αρχαίας Ελληνικής γλυπτικής και οι δημοσιεύσεις της αφορούν στην ταφική εικονογραφία και τυπολογία, αλλά και σε  θέματα πολιτιστικής διαχείρισης εν καιρώ πολέμου (Ελληνική Επανάσταση, Μικρασιατική Εκστρατεία, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος) με βάση τις αρχειακές πηγές.

https://namuseum.academia.edu/ChrysanthiTsouli/CurriculumVitae

Εγγραφή στο newsletter